Výpis článků dle kategorie

31.08.2020 Humanizace – stav k 31.8.2020 »
Dnes jsem byl projít stavbu a ptal jsem se pana stavbyvedoucího Aleše Myslikovjana na stav k dnešnímu dni. Níže podávám informace, tak jak jsem je navnímal. Stavba se rozkopáním návsi již přímo dotýká většiny obyvatel obce a není to nic příjemného. Na druhou stranu z vrchu Filipky se již začíná rýsovat dokončovaná silnice, která dává tušit, že to...
18.07.2020 Zápis ze ZO z 15.6.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-06-15_ZO_zapis   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 45/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek 5 0 0 46/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni...
18.06.2020 Zápis ze ZO z 25.5.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-05-25_zápis-ZO   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 32/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupené na základě plné moci společností BIMONT, s.r.o., se sídlem České Mládeže 713/122, 460...
18.05.2020 Zápis ze ZO z 27.4.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-04-27_zápis-ZO   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 24/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto: J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100% Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.9.2020 –...
18.03.2020 Zápis ze ZO z 24.2.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-02-24_zápis ze ZO   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 17/2/2020 24.2.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávy ze zasedání Finančního výboru a Kontrolního výboru bez připomínek.  7 0 0 18/2/2020 24.2.2020 ZO projednalo a schvaluje schodkový rozpočet...
12.02.2020 Zápis ze ZO z 27.1.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-01-27_ZO_anonym   č. usnesení datum Usnesení pro proti zdržel/a se 1/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek.  5 0 0 2/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ Mníšek na zimní pobyt s...
1.01.2020 Zápis ze ZO 30.9.2019 »
Celé znění naleznete zde: 2019-09-30_zapis_ZO anonym č.usnesení ze dne Usnesení pro proti zdržel/a se 83/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účelovou dotaci pro odměny vedoucích kroužků na školní rok 2019/2020 žadateli Základní škola a Mateřská škola Mníšek, p.o., se sídlem...
1.01.2020 Zápis ze ZO 19.8.2019 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2019-08-19_zápis_ZO č. usnesení ze dne Usnesení pro proti zdržel/a se 79/8/2019 19. srpna 2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019, které navyšuje rozpočet na rok 2019 v příjmech i výdajích o 157 310,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 15 617 141,48,-Kč a celkové...

počet položek: 12