Zápis ze ZO 4.4.2022

Zápis ze ZO 4.4.2022

Celé znění zápisu naleznete zde: 2022-04-04_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
21/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek.  5 0 0
22/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 jsou přílohou tohoto zápisu. 5 0 0
23/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2021 sestavenou k 31.12.2021 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 5 0 0
24/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2022 v celkovém objemu 14 781 136,-Kč příjmů a v celkovém objemu výdajů 19 715 740,17Kč a financování ve výši 4 934 604,17. 5 0 0
25/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje prodej pozemkové parcely č. 289/10 ostatní plocha o výměře 144 m2, pozemkové parcely č. 2110/4 ostatní plocha o výměře 98 m2 a pozemkovou parcelu č. 288/4 trvalý travní porost o výměře 221 m2 vše v k.ú. Oldřichov v Hájích, které byly odděleny Geometrickým plánem č. 732-4/2022 za tržní hodnotu ve výši 70 000,-Kč, stanovenou znalcem Ing. Petrem Horákem kupujícímu Ing. Radku Hromádkovi, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 5 0 0
26/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-4002682/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě Plné moci společností ELMOS, s.r.o., IČ: 47780126, se sídlem 460 06 Liberec IV-Rochlice, Ševčíkova 982. 5 0 0
27/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4020076/VB/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě Plné moci společností ELMOS, s.r.o., IČ: 47780126, se sídlem 460 06 Liberec IV-Rochlice, Ševčíkova 982. 5 0 0
28/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na provoz dětské krizové linky ve výši 5 000,-Kč, které budou poukázány žadateli Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem 181 02 Praha 8, Ústavní 95, číslo účtu: 3856680/0300. 5 0 0
nepřijato 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční podporu pro Nadaci Ivana Dejmala, se sídlem 460 07 Liberec 3, Vaňurova 465/20. Částka bude poukázána na účet žadatele č.ú. 3463588/0300 0 4 1
29/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. IP-12-4012980/SOBS_VB/2 se společností ČEZ Distribuce a.s., která je zastoupena na základě Plné moci společností ELMOS Liberec s.r.o., IČ: 47780126, se sídlem 460 06 Liberec VI Rochlice, Ševčíkova 982. 5 0 0
30/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje odkoupení pozemkových parcel č. 921/25 ostatní plocha o výměře 11 m2, 921/26 ostatní plocha o výměře 1 m2 a 921/27 ostatní plocha o výměře 12 m2 vše v k. ú. Oldřichov v Hájích, které byly odděleny Geometrickým plánem č. 928-59/2022 od Ing. Heleny Szrajberové, bytem Liberec, XXX, za tržní hodnotu stanovenou znalcem. 5 0 0
31/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. IV-12-4020635 LB-Oldřichov v H. PPČ. 1053/1 VNN, SVOD +KNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě Plné moci společností Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., se sídlem 460 01 Liberec 1, Budyšínská 1294, IČ: 627 43 325. 5 0 0
32/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. 2020/1 „Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích“, který upravuje celkovou cenu díla z původních 2 111 111,11Kč bez DPH na novou cenu ve výši 2 226 151,45Kč bez DPH. 4 1 0
33/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje úpravu výše nájemného takto:
Byt č. 1, nájemce Aleš Kukla, z původních 29,55/m2 na nových 35,50Kč/m2,
Byt č. 2, nájemce Alena Gierlowská, z původních 29,55Kč na nových 50,20Kč/m2,
s platností od 1.5.2022.
5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.