Posuzování vlivů na životní prostředí Turow- informace o doplněné dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí Turow- informace o doplněné dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí