Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Náves Oldřichov v Hájích- S01 altán

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Náves Oldřichov v Hájích- S01 altán

Obec Oldřichov v Hájích vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele objektu altánu umístěného před budovou obecního úřadu dle přiložené dokumentace.

Odhadovaná cena díla je 300 000 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek do pátku 24.8.2018 do 10:00.

Vyhodnocení nabídek v pátek 24.8.2018 od 11:00 (může se zúčastnit jeden zástupce uchazeče).

 

Výzva k podání nabídky - Náves - S01  Altán

P01_vzor_kryciho_listu_nabidky

P02_cestne_prohlaseni_o_splneni_kvalifikace

P03_zavazny_navrh_smlouvy_o_provedeni_stavby

P04_Dokumentace_pro_uzemni_rizeni-S01_Altan

P05_Dokumentace_pro_provedení stavby-S01 Altán

P06_vypis_konstrukce_altan

 

Výzva je také zveřejněna na portálu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=196321