Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • Jana Bekešová
  • 19. prosince 2017
  • soubor