Další etapa vodovodu

Další etapa vodovodu

  • zveřejnil (a): Jiřina Vávrová
  • 16. května 2015

Začátkem května 2015 se ve středu obce za obecním úřadem objevili dělníci a začali pokládat vodovod směrem na Filipku. Tímto byla zahájena IV. etapa výstavby vodovodní sítě v Oldřichově v Hájích. Výstavba V. etapy vodovodní sítě ve směru na Máslák a Pily bude zahájena pravděpodobně ve chvíli, kdy se dodělá vodovodní větev IV. etapy mimo krajskou silnici (čili spodní cesta až k odbočce u Jarešů vč. cesty do lesa). To by se mohlo dle vyjádření stavebníka, společnosti JOSTAV spol.s r.o. ze Stráže nad Nisou stihnout při hladkém průběhu do konce června 2015. Pak by se s nejvyšší pravděpodobností pokračovalo od železničního viaduktu nahoru na Máslák.

Tři etapy oldřichovské vodovodní sítě (společné s Mníškem a Novou Vsí) jsou již hotové. Po dokončení aktuálních dvou etap bude hotová celá základní vodovodní síť obce Oldřichov v Hájích.

Náklady na stavbu IV. a V. etapy vodovodní sítě jsou dle platných smluv s v celkové výši 9 518 329,48 Kč (5 376 193,35 Kč a 4 142 136,13 Kč). Větší část z této částky 70% poskytlo Obci Oldřichov v Hájích Ministerstvo zemědělství. Zbylých 30% bude uhrazeno z rozpočtu obce.

Náklady na dosud vybudované tři etapy byly okolo 11 mil. Kč (včetně dotací od Libereckého kraje).

Termín dokončení IV a V. části vodovodní sítě je podle platné smlouvy se zhotovitelem 11 měsíců po předání staveniště. Staveniště se předávalo začátkem dubna 2015 po přidělení dotace (25. 3. 2015), práce budou pokračovat až do zimy, kdy se přeruší a začne se opět na jaře. V závislosti na délce zimy a jiných okolnostech by mohlo být 11 měsíců vyčerpáno a práce dokončeny do léta 2016. Jinými okolnostmi bude především splnění podmínek obnovených závazných stanovisek od Krajské správy silnic LK (pro hl. silnici, a silnici na Pily), které by stavbu mohly zkomplikovat.

V této souvislosti je možné o postupu prací informovat jen krátkodobém předstihu. Každá domácnost, k níž se bude stavba blížit a kterou čeká dočasné omezení (výkop), bude s předstihem informována písemným sdělením vhozeným do schránky.

Připojení na nový vodovod je v zájmu obce a je tedy vítáno. Dnes je na stávající síť napojeno odhadem 30 domácností. Domácnosti platí roční paušál 50 Kč (v podstatě jen za vodoměr) a k tomu stočné 30 Kč/m3. Každý ať si spočítá, zda se mu vyplatí zřizovat a udržovat vlastní vrt/studnu s čerpadlem, nebo využije obecní tlakovou síť, kde náklady na údržbu vrtu/studně a čerpadlo odpadají.

Iniciativa i náklady na zřízení domovní přípojky jdou za tím, kdo se připojuje. V případě, že je potřeba připojit více domů najednou, jdou náklady na vedlejší větev za Obcí a zájemci o připojení platí přípojku až od rozpojovacího ventilu. Zřízení vedlejší větve pro více domácností je věcí spolupráce těchto zájemců a Obce. Nezbytný stavební souhlas, či povolení lze vyřídit najednou a náklady na tuto proceduru rozpočítat mezi zájemce.

Dne 4. 5. 2015 proběhlo setkání zájemců o připojení k hlavní větvi vodovodu budované ve IV. etapě ve směru na Filipku. Obec ve spolupráci s hlavním projektantem nabídla zájemcům hromadné vyřízení stavebního souhlasu (náklady za vyřízení stavebního souhlasu budou rozpočteny mezi zájemce, neplatí je obec). Osloveni byli vlastníci nemovitostí bezprostředně sousedící s budovaným vodovodem – tedy ti, pro které je připojení nejednoduší. Podobným způsobem bude nabídnuto hromadné vyřízení žádosti o stavební souhlas zájemcům o připojení na hlavní větve vodovodu budované v rámci V. etapy na Máslák a na Pily. Zájemci o připojení si povolení mohou zařídit také sami.

Majitelé nemovitostí, které přímo nesousedí s aktuálně budovanými větvemi vodovodu a majitelé nemovitostí u stávajícího vodovodu, se mohou připojit také, jen to bude ve spolupráci s obcí řešit samostatně. Případně dohromady s dalšími zájemci, pro které by se budovala společná odbočka.

Pokud budou mít zájemci o připojení vyřízený stavební souhlas (či povolení) předtím, než stavba pokročí až k nim, mohou se se stavebníkem hlavní větve domluvit na vícepracích, kdy jim přípojku rovnou zhotoví. Náklady za tyto vícepráce však nese zájemce o připojení. Pokud zájemci nestihnou vyřídit povolení, nebo se rozhodnou pro připojení až později, nic se neděje, připojení je možné vybudovat i později.

Volba zhotovitele přípojky i člověka, který vyřídí potřebná povolení je svobodná. K vodovodu se lze připojit „na sucho“. Přípojka se vybuduje, zavede až k domovnímu vodovodnímu řádu. Odbočka z vodovodu je před přípojkou stále zaslepena a k jejímu otevření dojde až po přihlášení zájemce k odběru vody a po osazení vodoměru.

Radim Šarapatka (zdroj: Oldřichovské listy č. 36)

Foto: Jiřina Vávrová

Stavba vodovodu

pokročila koncem července ke školce. Objevily se některé problémy, například propadlá krajnice vozovky.

Začátkem srpna proběhlo předání staveniště na krajských silnicích na Filipku i na Pily. Firma JoStav s pomocí svého dodavatele může zahájit práce na hlavní silnici od spodní cesty u Jarešů až nahoru na Filipku a také od viaduktu u Knesplů nahoru na Pily. Povolení od Krajské správy silnic Libereckého kraje má stavebník do října 2015. Přesný rozvrh stavebních prací na jednotlivých staveništích určuje firma v závislosti na počasí a dalších okolnostech.

První část stavby od obecního úřadu na konec spodní cesty naproti Jarešům je již před finální úpravou silničního krytu.

img_20150804_102005

img_20150804_102256

img_0748

img_0750

img_0751

img_0753

vodovod

Starší příspěvek Oldřichovský Klubík
Novější příspěvek Otevření obnovené naučné stezky...

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska