Slavnostní otevření kotelny pro výrobu tepla z biomasy

Slavnostní otevření kotelny pro výrobu tepla z biomasy

  • zveřejnil (a): Jiřina Vávrová
  • 25. června 2013

25.6. 2013, u příležitosti slavnostního otevření kotelny pro výrobu tepla z biomasy navštívil naši obec hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Kotelna je součástí plánu "Revitalizace centra obce Oldřichov v Hájích", který počítá dále s opravami obecních budov, revitalizací přilehlého parku pro společenské a sportovní setkávání občanů obce a dopravními opatřeními v centru obce.

V roce 2009 podala obec žádost o dotaci do Operačního programu Životního prostředí na stavbu kotelny včetně rozvodů tepla do budov v majetku obce a opravu budovy pošty, celkové náklady byly odhadnuty na cca 25 milionů korun, žádost však byla zamítnuta z důvodu vysokých nákladů a malého předpokládaného vyrobeného výkonu tepla.

V roce 2010 byl projekt přepracován a podána žádost nová, v červenci 2010 byl projekt akceptován k financování. Povodně 2010 byly dalším zdržením v přípravách realizace kotelny a zároveň nadešel čas k novým volbám. Nové zastupitelstvo se rozhodlo v projektu pokračovat, takže po získání stavebního povolení, dokončení projektové dokumentace k výběru zhotovitele a samotném výběru zhotovitele bylo 20. května 2012 předáno staveniště vítězi výběrového řízení - Sdružení CL-EVANS a Kotlemont Praha.

Stavba byla ke 30. dubnu 2013 předána obci k užívání.

Kotelna v číslech:

Projekce a příprava                                   465 000,-Kč

Výstavba                                                     5 150 944,-Kč

Stroje a zařízení                                         4 174 941,-Kč

Ostatní náklady s projektem                     264 200,-Kč

DPH                                                              2 011 017,- Kč

Celkem investiční náklady                      12 066 102,-Kč

z toho:

Výše podpory z OPŽP celkem                  6 871 886,-Kč

Vlastní zdroje                                                5 194 216,-Kč

Kotelna pro výrobu tepla z biomasy

foto zdroj: Obec Oldřichov v Hájích

Slavnostní uvedení kotelny na biomasu do provozu (tisková zpráva)

25. června přestřihli pásku hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný, starosta obce Jaromír Tichý a zástupci projektanta a administrátora projektu.

„Obec bude novou ekologickou kotelnou vytápět sedm objektů ve středu obce. V současné době máme na kotelnu připojený obecní úřad, hospodu, poštu, obchod, hasičskou zbrojnici, jeden rodinný dům a ubytovnu Domu dětí a mládeže. Nyní již připravujeme II. etapu rozvodu tepla do dalších objektů.  Počítáme i s rezervou pro další zájemce o ekologické teplo. Štěpku si bude obec vyrábět z velké části sama, hlavně z palivového dřeva z obecních lesů nebo z náletů, které se průběžně odstraňují podél cest.“ řekl starosta obce Jaromír Tichý.

Náklady na akci si vyžádaly bezmála 12 mil. Kč, z toho Evropská unie uhradila 6,4 mil. Kč. Zbývající prostředky hradila obec z vlastního rozpočtu a úvěru od České spořitelny a.s..

„Jsem rád, že Liberecký kraj přispěl na projektovou přípravu a podle toho, co tu všichni vidíme, to určitě nebyly zbytečně vynaložené peníze. Jak je vidět, tak malá obec, jako je Oldřichov v Hájích také dokáže kvalitně připravit a zrealizovat velký projekt,“ řekl hejtman Martin Půta.

Po slavnostním otevření se zástupci kraje a obce přesunuli do Ekocentra Oldřichov v Hájích, kde jim byl ředitelem Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje Radek Hromádkou a starostou obce představen společný projekt revitalizace bývalé panelárny. Obec zde připravuje vybudování technického zázemí obce, které budou zajišťovat přípravu štěpky pro dokončenou kotelnu, truhlárnu pro výrobu obecního mobiliáře a sběrný dvůr. „V současné době jsou tyto činnosti zajišťovány v naprosto nevyhovujících prostorách,“ poznamenal starosta.
Foto zdroj: obec Oldřichov v Hájích

bioplynova-kotelna

kotelna01

kotelna03

kotelna04

kotelna05

kotelna06

Starší příspěvek Dětský den
Novější příspěvek Vítání občánků

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska