Slavnostní otevření kotelny pro výrobu tepla z biomasy

Slavnostní otevření kotelny pro výrobu tepla z biomasy

25.6. 2013, u příležitosti slavnostního otevření kotelny pro výrobu tepla z biomasy navštívil naši obec hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Kotelna je součástí plánu "Revitalizace centra obce Oldřichov v Hájích", který počítá dále s opravami obecních budov, revitalizací přilehlého parku pro společenské a sportovní setkávání občanů obce a dopravními opatřeními v centru obce.

V roce 2009 podala obec žádost o dotaci do Operačního programu Životního prostředí na stavbu kotelny včetně rozvodů tepla do budov v majetku obce a opravu budovy pošty, celkové náklady byly odhadnuty na cca 25 milionů korun, žádost však byla zamítnuta z důvodu vysokých nákladů a malého předpokládaného vyrobeného výkonu tepla.

V roce 2010 byl projekt přepracován a podána žádost nová, v červenci 2010 byl projekt akceptován k financování. Povodně 2010 byly dalším zdržením v přípravách realizace kotelny a zároveň nadešel čas k novým volbám. Nové zastupitelstvo se rozhodlo v projektu pokračovat, takže po získání stavebního povolení, dokončení projektové dokumentace k výběru zhotovitele a samotném výběru zhotovitele bylo 20. května 2012 předáno staveniště vítězi výběrového řízení - Sdružení CL-EVANS a Kotlemont Praha.

Stavba byla ke 30. dubnu 2013 předána obci k užívání.

Kotelna v číslech:

Projekce a příprava                                   465 000,-Kč

Výstavba                                                     5 150 944,-Kč

Stroje a zařízení                                         4 174 941,-Kč

Ostatní náklady s projektem                     264 200,-Kč

DPH                                                              2 011 017,- Kč

Celkem investiční náklady                      12 066 102,-Kč

z toho:

Výše podpory z OPŽP celkem                  6 871 886,-Kč

Vlastní zdroje                                                5 194 216,-Kč

Kotelna pro výrobu tepla z biomasy

foto zdroj: Obec Oldřichov v Hájích

Slavnostní uvedení kotelny na biomasu do provozu (tisková zpráva)

25. června přestřihli pásku hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný, starosta obce Jaromír Tichý a zástupci projektanta a administrátora projektu.

„Obec bude novou ekologickou kotelnou vytápět sedm objektů ve středu obce. V současné době máme na kotelnu připojený obecní úřad, hospodu, poštu, obchod, hasičskou zbrojnici, jeden rodinný dům a ubytovnu Domu dětí a mládeže. Nyní již připravujeme II. etapu rozvodu tepla do dalších objektů.  Počítáme i s rezervou pro další zájemce o ekologické teplo. Štěpku si bude obec vyrábět z velké části sama, hlavně z palivového dřeva z obecních lesů nebo z náletů, které se průběžně odstraňují podél cest.“ řekl starosta obce Jaromír Tichý.

Náklady na akci si vyžádaly bezmála 12 mil. Kč, z toho Evropská unie uhradila 6,4 mil. Kč. Zbývající prostředky hradila obec z vlastního rozpočtu a úvěru od České spořitelny a.s..

„Jsem rád, že Liberecký kraj přispěl na projektovou přípravu a podle toho, co tu všichni vidíme, to určitě nebyly zbytečně vynaložené peníze. Jak je vidět, tak malá obec, jako je Oldřichov v Hájích také dokáže kvalitně připravit a zrealizovat velký projekt,“ řekl hejtman Martin Půta.

Po slavnostním otevření se zástupci kraje a obce přesunuli do Ekocentra Oldřichov v Hájích, kde jim byl ředitelem Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje Radek Hromádkou a starostou obce představen společný projekt revitalizace bývalé panelárny. Obec zde připravuje vybudování technického zázemí obce, které budou zajišťovat přípravu štěpky pro dokončenou kotelnu, truhlárnu pro výrobu obecního mobiliáře a sběrný dvůr. „V současné době jsou tyto činnosti zajišťovány v naprosto nevyhovujících prostorách,“ poznamenal starosta.
Foto zdroj: obec Oldřichov v Hájích

bioplynova-kotelna

kotelna01

kotelna03

kotelna04

kotelna05

kotelna06

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.