Výpis článků dle štítku

11.11.2020 OZNÁMENÍ – podávání žádostí do změny územního plánu »
OZNÁMENÍ ! Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území obce Oldřichov v Hájích sdělujeme, že do 31. 12. 2020 mohou podávat žádosti na změnu územního plánu Oldřichov v Hájích. Žádosti na změnu územního plánu podávejte na předepsaném formuláři na Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Formulář je možné vyzvednout na Obecním úřadě Oldřichov v Hájích...
9.04.2013 Návrh změny územního plánu Oldřichova v Hájích »
Návrh změny územního plánu Oldřichov v Hájích byl přístupný k nahlédnutí ve stanovené době 30-ti dnů, ode dne doručení veřejnou vyhláškou, tj. od 9. 4. 2013 - 9. 5. 2013 v kanceláři starosty obecního úřadu Oldřichov v Hájích a dále v elektronické podobě na webových stránkách obce. Občané Oldřichova v Hájích podávali připomínky k návrhu změny...

počet položek: 2