Oldřichovská stovka 2024 (participativní část rozpočtu)

Oldřichovská stovka 2024 (participativní část rozpočtu)

Participativní část rozpočtu umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Zastupitelstvo vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v obci v následujícím roce vylepšit. Pro rok 2024 je participativní část rozpočtu navržena ve výši 100 000,- Kč.

Participativní část rozpočtu – pravidla

Návrhy:

a) nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU

b) musí být podávány na investiční a neinvestiční akce

c) investiční a neinvestiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území obce Oldřichov v Hájích

d) investiční a neinvestiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo nemovitého majetku obce Oldřichov v Hájích

Obec zveřejní výzvu k podání návrhů:

a) na internetových stránkách obce

b) na úředních deskách

c) systémem Munipolis

termín: do 10. října 2023

Návrhy mohou občané posílat:

a) písemně na adresu: Obecní úřad Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích 151

b) e-mailem na adresu: starosta@oldrichov.cz

c) osobně na OÚ Oldřichov v Hájích

navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail

termín: do 15. ledna 2024

Došlé návrhy posoudí zastupitelstvo obce z hlediska:

a) majetkových vztahů

b) finanční náročnosti

c) právních předpisů

d) možného technického řešení

e) termínu realizace

f) plánování a budoucnosti obce

a rozhodne o zařazení návrhů do ankety.

termín: do 1. února 2024

 

Oznámení o konání ankety a představení (seznam) návrhů, které jsou do ní zařazeny, bude zveřejněno:

a) na internetových stránkách obce

b) na úředních deskách

c) v informačním systému Munipolis

termín: do 9. února 2024

 

Anketa proběhne na OÚ Oldřichov v Hájích a v systému Munipolis

- v anketě mohou hlasovat občané obce Oldřichov v Hájích, kteří jsou k prvnímu dni hlasování starší 15 let; hlasující označí na anketním lístku jeden návrh a vhodí jej do zapečetěné hlasovací schránky; anketní lístek, v němž bude označeno více návrhů než jeden, je neplatný; hlasování proběhne také elektronicky v systému Munipolis. Nelze hlasovat zároveň elektronicky i papírovou formou.

Hlasování proběhne od 9. února do 15. března 2024.

Hlasovací schránku otevře a sčítání hlasů pro jednotlivé návrhy provede starostka obce společně s místostarostkou a případně dalšími členy ZO, pokud budou chtít. Zároveň bude vyhodnoceno hlasování v systému Munipolis.

termín: do 22. března 2024

 

Zastupitelé odsouhlasí realizaci projektů

-  projekty budou seřazeny podle počtu hlasů až do celkové částky určené k rozdělení (participativní části rozpočtu). V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí los.

termín: do 31. března 2024

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr – pronájem pozemků
14.06.2024 - 1.7.2024

Sběrné místo
13.06.2024 - 7.7.2024

Dovolená -Obecní úřad
6.06.2024 - 29.6.2024

Aktuality z obce

Napouštění bazénů
20. června 2024

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Dětský den
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.