Oznámení -Zpráva o vlivu na životní prostředí záměru Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí TURÓW.

Oznámení -Zpráva o vlivu na životní prostředí záměru Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí TURÓW.

  • Jana Bekešová
  • 2. května 2019
  • soubor