Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích

  • Jiřina Vávrová
  • 17. října 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 24. 10. 2016 od 18 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Oldřichově v Hájích

Návrh programu:

Rozpočtové opatření č. 3/2016

Žádost o příspěvek na činnost

Smlouva na provozovatele vodovodu

Smlouva na dopravní obslužnost

Dostavba vodovodu

Pronájem nebytových prostor - restaurace

Různé

Diskuse - závěr