Oldřichovská náves, článek v Oldřichovských listech č. 40

Oldřichovská náves, článek v Oldřichovských listech č. 40

  • zveřejnil (a): Jiřina Vávrová
  • 20. dubna 2016

„Lednová setkání věnovaná přemýšlení nad možnou podobou parku v okolí obecního úřadu mají první výsledek: architekti Petr Klápště, Lenka Tomášová a Eva Klápšťová podle požadavků občanů vytvořili návrh nového uspořádání prostoru. Tento návrh dne 16. 5. schválilo zastupitelstvo obce. Jedná se o studii a návrh koncepce celého prostoru. Úpravy jsou navrhovány tak, aby nebylo nutné měnit celou náves najednou, ale abychom mohli postupovat po malých krocích tak, jak se podaří zajistit finanční prostředky. Všechny zásahy do návsi budou plánovány vždy tak, aby nebyl narušen život na návsi – v letošním roce například plánované oslavy výročí založení obce a Sboru dobrovolných hasičů či podzimní festival. Obyvatelé se na setkání jasně vyjádřili, že si přejí zachovat přírodní charakter parku, otevřenost prostoru a velkou svobodu, kterou nyní park nabízí. Oceňují vzrostlé stromy, vodní plochu, hřiště i volný prostor pro trénink dobrovolných hasičů. Nejvýraznější část parku – nádrž – zůstává v souladu s přáním účastníků setkání zachována v původním místě. Pro čelní část nádrže je plánována úprava vstupu a dřevěné obložení betonových stěn, aby se na nich v létě příjemně sedělo. Zadní část nádrže může být také upravena – je zde plánováno zmírnit prudký břeh. Tím se nádrž stane bezpečnější pro pobíhající děti. Všechny úpravy posilují příjemný dojem, který vnáší napuštěná nádrž na letní náves. Protože návštěvníkům návsi chybí kryté sezení, ať už kvůli prudkému slunci nebo kvůli dešťovým přeháňkám, je v návrhu plánován kruhový altán. Je navržen tak, aby při velkých akcích posloužil jako zázemí pro prodej občerstvení. Stavba altánu jistě neproběhne v nejbližší době, nejprve je nutné zajistit finanční prostředky, ať už z dotačních programů či jiných zdrojů. Další výraznou změnou je plánovaný přesun pomníku – nové umístění pro pomník bylo zvoleno na svahu vedle obecního úřadu. Pomník bude otočen směrem k dětskému hřišti. Protože je jednostranný, zadní strana pomníku bude doplněna keřovou výsadbou. V bezprostředním okolí úřadu jsou plánovány dvě nové cestičky k úřadu – ty navazují na nově plánované přechody silnice. Přesunutím pomníku a odstraněním plůtku vznikne prostor pro koncerty a bude možné lépe plánovat rozmístění stánků při velkých akcích. Tato oblast je doplněna nízkými zídkami, na nichž lze sedět při akcích nebo na nich mohou cvičit parkouristé, případně diváci při volejbale. Zídky se zatím vytvořit nedají. Jsou plánovány v místech, které zřejmě ovlivní očekávaná rekonstrukce krajské silnice. Motiv zídky prochází celým projektem, najdeme ji i v návrhu altánu i v okolí dětského hřiště. To zůstává v podstatě beze změn, jen je v návrhu zakresleno v souladu s platnými normami (respektují se dopadové zóny, rozestupy a požadovaný podklad), a je také navrženo, jak je možné hřiště doplnit o další prvky. Protože občané vyslovili přání, aby charakter návsi zdůraznil vazbu obce na přírodu Jizerských hor, najdete ve výkresu plánovanou výsadbu narcisů, sasanek a rostlin i dřevin typických pro naši krajinu. Od parkoviště k jezírku je nakreslen povalový chodníček, který odkazuje na dřevěné chodníky na hřebenech a na slavná jizerskohorská rašeliniště. Ve zpravodaji vidíte výřez z celkového návrhu, protože celý se do zpravodaje v dobrém rozlišení nevejde. Ve velkém rozlišení si ho můžete prohlédnout na nástěnce na rohu u parkoviště a cyklostezky; návrh zde bude umístěn v nejbližší době. Celá náves je navržena tak, aby bylo možné postupně dotvářet jednotlivé prvky a aby po celou dobu zůstávala plně funkční. První vlaštovky přijdou již letos – obec podala žádost do programů Ministerstva zemědělství a v případě úspěchu dozná úpravy odpočinkové místo vedle parkoviště. Členové spolku Živo v Hájích se těší, že s podporou ostatních Oldřichováků využijí k dalším dílčím změnám grantové prostředky od Nadace VIA. O dalších plánovaných akcích budete včas informováni. Závěrem děkuji všem, kteří jste se jakkoliv na plánování podíleli a děkuji také všem členům zastupitelstva za jejich podporu.“
Zapsala Lenka Kosková Třísková

altan_2_akvat  

perspektiva_voda 

pudorys_holy

Starší příspěvek Další historické fotografie...
Novější příspěvek Humanizace průtahu obcí

Související

Uzavření sběrného místa dne 6.7.2022 »

Ve středu 6.7.2022  bude sběrné místo / panelárna/ uzavřeno, z důvodu státního svátku.

Jana Bekešová - 23.6.2022 - úřední deska

Otevření dětské části knihovny a Sladký les »

Otevření dětské části knihovny se vydařilo. Děti "vylovily" Sladký les během chvilky a pak se vrhly na deskové hry v knihovně. Knihovna má k...

Jiřina Vávrová - 1.6.2022 - knihovna

Dovolená »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 13.6.2021 až 21.6.2021 a  ve dnech 27.6.2021 až 29.6.2022 bude úřad uzavřen z důvodu...

Jana Bekešová - 31.5.2022 - úřední deska

Po knihkupeckých stezkách aneb od Miloslava Nevrlého k Ivanu Rousovi »

Srdečně Vás zveme na povídání o knihách z našeho kraje s knihkupcem Martinem Fryčem "Po knihkupeckých stezkách aneb od Miloslava Nevrlého k Ivanu...

Jiřina Vávrová - 29.5.2022 - Beseda knihovna

Zdravotní středisko Mníšek -Dovolená »

  Praktické lékař pro dospělé Dovolená 4.7.                běžná ordinační doba 5.7.                zavřeno 6.7.               ...

Jana Bekešová - 26.5.2022 - úřední deska

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert