Oldřichovská náves, článek v Oldřichovských listech č. 40

Oldřichovská náves, článek v Oldřichovských listech č. 40

  • zveřejnil (a): Jiřina Vávrová
  • 20. dubna 2016

„Lednová setkání věnovaná přemýšlení nad možnou podobou parku v okolí obecního úřadu mají první výsledek: architekti Petr Klápště, Lenka Tomášová a Eva Klápšťová podle požadavků občanů vytvořili návrh nového uspořádání prostoru. Tento návrh dne 16. 5. schválilo zastupitelstvo obce. Jedná se o studii a návrh koncepce celého prostoru. Úpravy jsou navrhovány tak, aby nebylo nutné měnit celou náves najednou, ale abychom mohli postupovat po malých krocích tak, jak se podaří zajistit finanční prostředky. Všechny zásahy do návsi budou plánovány vždy tak, aby nebyl narušen život na návsi – v letošním roce například plánované oslavy výročí založení obce a Sboru dobrovolných hasičů či podzimní festival. Obyvatelé se na setkání jasně vyjádřili, že si přejí zachovat přírodní charakter parku, otevřenost prostoru a velkou svobodu, kterou nyní park nabízí. Oceňují vzrostlé stromy, vodní plochu, hřiště i volný prostor pro trénink dobrovolných hasičů. Nejvýraznější část parku – nádrž – zůstává v souladu s přáním účastníků setkání zachována v původním místě. Pro čelní část nádrže je plánována úprava vstupu a dřevěné obložení betonových stěn, aby se na nich v létě příjemně sedělo. Zadní část nádrže může být také upravena – je zde plánováno zmírnit prudký břeh. Tím se nádrž stane bezpečnější pro pobíhající děti. Všechny úpravy posilují příjemný dojem, který vnáší napuštěná nádrž na letní náves. Protože návštěvníkům návsi chybí kryté sezení, ať už kvůli prudkému slunci nebo kvůli dešťovým přeháňkám, je v návrhu plánován kruhový altán. Je navržen tak, aby při velkých akcích posloužil jako zázemí pro prodej občerstvení. Stavba altánu jistě neproběhne v nejbližší době, nejprve je nutné zajistit finanční prostředky, ať už z dotačních programů či jiných zdrojů. Další výraznou změnou je plánovaný přesun pomníku – nové umístění pro pomník bylo zvoleno na svahu vedle obecního úřadu. Pomník bude otočen směrem k dětskému hřišti. Protože je jednostranný, zadní strana pomníku bude doplněna keřovou výsadbou. V bezprostředním okolí úřadu jsou plánovány dvě nové cestičky k úřadu – ty navazují na nově plánované přechody silnice. Přesunutím pomníku a odstraněním plůtku vznikne prostor pro koncerty a bude možné lépe plánovat rozmístění stánků při velkých akcích. Tato oblast je doplněna nízkými zídkami, na nichž lze sedět při akcích nebo na nich mohou cvičit parkouristé, případně diváci při volejbale. Zídky se zatím vytvořit nedají. Jsou plánovány v místech, které zřejmě ovlivní očekávaná rekonstrukce krajské silnice. Motiv zídky prochází celým projektem, najdeme ji i v návrhu altánu i v okolí dětského hřiště. To zůstává v podstatě beze změn, jen je v návrhu zakresleno v souladu s platnými normami (respektují se dopadové zóny, rozestupy a požadovaný podklad), a je také navrženo, jak je možné hřiště doplnit o další prvky. Protože občané vyslovili přání, aby charakter návsi zdůraznil vazbu obce na přírodu Jizerských hor, najdete ve výkresu plánovanou výsadbu narcisů, sasanek a rostlin i dřevin typických pro naši krajinu. Od parkoviště k jezírku je nakreslen povalový chodníček, který odkazuje na dřevěné chodníky na hřebenech a na slavná jizerskohorská rašeliniště. Ve zpravodaji vidíte výřez z celkového návrhu, protože celý se do zpravodaje v dobrém rozlišení nevejde. Ve velkém rozlišení si ho můžete prohlédnout na nástěnce na rohu u parkoviště a cyklostezky; návrh zde bude umístěn v nejbližší době. Celá náves je navržena tak, aby bylo možné postupně dotvářet jednotlivé prvky a aby po celou dobu zůstávala plně funkční. První vlaštovky přijdou již letos – obec podala žádost do programů Ministerstva zemědělství a v případě úspěchu dozná úpravy odpočinkové místo vedle parkoviště. Členové spolku Živo v Hájích se těší, že s podporou ostatních Oldřichováků využijí k dalším dílčím změnám grantové prostředky od Nadace VIA. O dalších plánovaných akcích budete včas informováni. Závěrem děkuji všem, kteří jste se jakkoliv na plánování podíleli a děkuji také všem členům zastupitelstva za jejich podporu.“
Zapsala Lenka Kosková Třísková

altan_2_akvat  

perspektiva_voda 

pudorys_holy

Starší příspěvek Další historické fotografie...
Novější příspěvek Humanizace průtahu obcí

Související

Zápis ZO 21.9.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-09-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO 30.8.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-08-30_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO 21.6.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-06-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

výzva k ořezům stromoví »

Jana Bekešová - 15.10.2021 - úřední deska

Porucha veřejného osvětlení »

Při dopravní nehodě došlo k porušení hlavního elektrického rozvaděče na veřejné osvětlení. OÚ pracuje na zprovoznění. Děkujeme za...

Jana Bekešová - 27.9.2021 - úřední deska

rozpočtové opatření 2/2021 »

Jana Bekešová - 22.9.2021 - rozpočty

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích