Výpis článků dle kategorie

21.12.2022 Výzva k podávání návrhů do participativní složky rozpočtu »
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET V rámci zapojení veřejnosti je v rozpočtu obce na rok 2023 vyčleněna částka 50 000,- Kč na Vaše nápady. Jedná se o možnost veřejnosti navrhnout, odhlasovat a následně realizovat své nápady na zlepšení veřejného prostoru v Oldřichově v Hájích.  Postup je takový, že nejdříve je potřeba nápad, námět, myšlenku podat buď a)...
21.12.2022 Participativní část rozpočtu obce – pravidla »
19. 12. 2022 schválilo zastupitelstvo obce pravidla pro participativní část rozpočtu obce.  Participativní část rozpočtu umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Zastupitelstvo vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v obci v daném roce vylepšit. Participativní...
21.12.2022 Rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2023 »
Zastupitelstvo obce dne 19.12.2022 schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2023. Schválený rozpočet najdete v příloze.
29.11.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022 »
Oznámení Rozpočtové opatření č.3/2022 obce Oldřichov v Hájích je v příloze a k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě zveřejněno 29.11.2022

počet položek: 12