Velká rekonstrukce silnice pomalu začíná

Velká rekonstrukce silnice pomalu začíná

  • Radim Šarapatka
  • 24. května 2019

Na naší hlavní silnici se již objevily semafory, začala tolik očekávaná „Humanizace silničního průtahu obcí“, respektive její příprava.

U Ekocentra je již položena kanalizace z panelárny do čističky u budovy Ekocentra a v centru obce se začalo s budováním vodovodu pro domy při pravé straně směrem od návsi na Raspenavu. Následně se bude rozšiřovat vodovod na Filipce za kolejemi pro domy nad nádražím a při pravé straně. Tyto tři akce předcházejí samotné rekonstrukci silnice a výstavbě chodníku.

Ta začne dle informací z Krajské správy silnic Libereckého kraje se zpožděním pravděpodobně až v srpnu 2019. Původní termín předání staveniště již v červnu 2019 odsunulo napadení výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce jiným účastníkem tohoto výběrového řízení. Námitku již naštěstí ÚOHS vyřešil - zamítl. Pokračuje tedy proces uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Po uzavření smlouvy je pak potřeba minimálně měsíc k přípravě a schválení tzv. DIO – tedy dokumentu, který určí, jak bude provoz na silnici po dobu výstavby fungovat a jak rozsáhlé uzavírky nás v jednotlivých etapách v následujících min. 2 letech čekají.

Výsledek ale bude stát za to. Na chodník „od cedule k ceduli“ už čekáme více než 10 let.

Tato společná akce Libereckého kraje a Obce Oldřichov v Hájích bude financována ze 4 zdrojů:

Rekonstrukce silnice ze zdrojů Evropské unie (IPRÚ Liberecko-jablonecké aglomerace) a z rozpočtu Libereckého kraje (spoluúčast)

Výstavba chodníku ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu Obce Oldřichov v Hájích (spoluúčast)

 

Radim Šarapatka

 

 

  • Velká rekonstrukce silnice pomalu začíná
  • Velká rekonstrukce silnice pomalu začíná
  • Velká rekonstrukce silnice pomalu začíná
  • Velká rekonstrukce silnice pomalu začíná
  • Velká rekonstrukce silnice pomalu začíná
Starší příspěvek Oldřichovský nohejbalový turnaj...
Novější příspěvek Oldřichovské listy č. 52