Kronika TJ Sokol 1945-1988

Kronika TJ Sokol 1945-1988Čerpáno ze sborníku "Historie oddílu kopané a tělovýchovy obce Oldřichov v Hájích", který redigovali Antonín Vrňata, Ladislav Ulrych a Jiří Tobiáš, vyšel v roce 1986. Počátky  poválečného tělovýchovného dění v Oldřichově spadají do roku 1946, kdy se noví obyvatelé snažili sestavit mužstvo kopané. Pokud se dají vystopovat nadšenci, kteří stáli u zrodu oldřichovského fotbalu, pak se hovoří zejména o zaměstnancích textilní továrny z čp. 161 Na Pilách : Jiří Kavka, Josef Pánek, Josef Příhuněk, Václav Knespl, Jan Jelínek, dále pak z továrny Starkstrom: Karel Kapras, Ladislav Smítko, František Chaloupka, František Polák, který daroval dřevo na zhotovení prvních branek a další. Jako hřiště byla vybrána louka za domem čp. 113. Dům i louku propůjčil MNV a slouží fotbalistům dodnes. Hráči hráli původně ve svých pracovních botách, někdy i bez nich, ve svých košilích, klubové byly pouze žluté trenýrky. Pravděpodobně národní správci obou jmenovaných podniků (Bohumil Bílek a Jaroslav Sobotka) finančně přispěli na zakoupení prvních dresů v národních barvách (bílá tílka, červené trenýrky, modré štulpny). Jako šatny posloužil malý sál v tzv. Domu osvěty čp. 113. První zápas byl sehrán 16.6.1946 v Raspenavě s místním SK s nerozhodným výsledkem 4:4. První zápas v Oldřichově se uskutečnil pravděpodobně 4.srpna 1946, opět s raspenavským týmem, zápas skončil vítězstvím oldřichovských 5:8. Doprava na zápasy byla často vlastní kolo, někdy byla přeprava hráčů zajištěna klubem prostřednictvím řidiče mlékáren Bohumilem Hronovským nebo jeho závozníkem Jiřím Plickou. Péči o dresy obětavě zajišťoval Václav Knespl s manželkou, o opravy míčů a kopaček se staral Rudolf Prkno, po něm Josef Cermon. První zápas ve fotbale v roce 1946 jel na kole vyjednat do Raspenavy zapálený fotbalista a pozdější činovník Jiří Kavka. U Kavků se také ušily první žluté trenýrky z vlastního materiálu. Hrálo se v Raspenavě a hráči se na hřišti teprve poznávali. Po prohraném prvním poločase 4:0 se většina Oldřichováků zula. Podařilo se jim vyrovnat brankami Olina Chlevišťana a Jiřího Kavky na 4:4. Na podzim roku 1946 sedli opět na kola Jiří Kavka a František Vrňata a jeli vyjednat fotbalový zápas do Frýdlantu. Byla neděle a zápas se hrál týž den. Když se vrátili domů, zjistili, že frýdlantské družstvo je již nastoupené na hřišti v Oldřichově a že se čeká jenom na ně. Oldřichov ale stejně vyhrál 4:2. Na zápasy se jezdilo na kole a později nákladním autem, které bylo poháněné dřevoplynem. Hráči se před zápasem sešli na pile u pana  Chaloupky, nařezali a naštípali bukové špalíky a zajistili tak palivo pro chod motoru. V roce 1947 byla činnost fotbalového klubu zaměřena zejména na přátelská utkání s kluby z okolních vsí a zároveň vedení oddílu usilovalo o registraci hráčů i oddílu pro mistrovskou soutěž. Tuto snahu zřejmě nejvíce podpořil výsledek přátelského utkání s oddílem II. třídy Hraničář Višňová dne 8.6. 1947, který oldřichovští vyhráli 2:4. Po tomto utkání se rozhodlo vedení oddílu: Ladislav Smítko, František Polák, Bohuslav Hronovský, Jiří Kavka a Jan Šídlo přihlásit oddíl do III. třídy okresu Liberec. První mistrovský zápas byl sehrán 25. 7. 1947 s SK Machnín na jejich hřišti a oldřichovští fotbalisté prohráli 6:5. Do konce roku bylo sehráno ještě 6 mistrovských zápasů. Pro mistrovské zápasy byli do družstva přibráni: Antonín Vrňata, Bohuslav Lachman, Jiří Mrozinský, Bohuslav Musil, Miloslav Vejstrk, Václav Škoda, Josef Kopecký, Josef Vik, Karel Rautenkranc, Miroslav Rybín a Jiří Plicka. Oldřichovští skončili na 4-5. místě z 8 družstev. 8. června 1947 se mužstvo zúčastnilo pohárového turnaje v Bílém Potoce, oldřichovští skončili druzí (hrála 4 mužstva). Bylo pořízeno první karikaturní fototablo. V roce 1947 byly zakoupeny nové modré dresy. 21. dubna 1948 byla na schůzi v hostinci Beseda ustavena za přítomnosti 25 členů Tělovýchovná jednota Sokol (pobočka TJ Sokol Liberec I ). V květnu 1948 došlo k přejmenování SK na Sokol Oldřichov v Hájích. Oddíl pokračoval jak v přátelských, tak v mistrovských zápasech, sehrál celkem 36 zápasů a v soutěži obsadil 1. místo. Rozhodnutí padlo ve Václavicích, kde oldřichovští vyhráli 2:3 a tím si zajistili postup do II. třídy okresní soutěže, došlo však k reorganizaci a náš oddíl v této soutěži hrát nemohl. O přechodu oddílu kopané pod společnou tělovýchovnou jednotu hovoří pamětní zápis z 28.12. 1948, který zaznamenává jednak převod jmění a jednak popisuje okolnosti převodu členů do nové jednoty. Oddíl kopané sehrál 14 mistrovských utkání (celkově 4. místo) a dalších 30 přátelských zápasů. V letech 1951- 52 se oddíl kopané snažil regulovat Jeřici u fotbalového hřiště a oplotit hřiště v úseku podél Jeřice. V tomto roce hrál na oldřichovském hřišti bývalý trenér Sparty a národního družstva Václav Ježek. 28.dubna 1952 TJ Sokol Oldřichov v Hájích vstoupila do závodní jednoty Tatran Jizerské pily. Nový výbor Tatranu tvořili: starosta František Pošmůrný, za závodní jednotu Jaroslav Marek, Bohuslav Sudák a Ladislav Louda, za sokolskou jednotu Bohumil Tobiáš, Jan Šídlo a Josef Vondra a vedoucí kopané Antonín Vrňata. Mezi zástupci jednot docházelo k neshodám, které vyvrcholily na společné schůzi 3.11.1952. To mělo za následek prakticky ukončení činnosti všech oddílů, kromě oddílu kopané. Na podporu tohoto oddílu zaplatila závodní rada Jizerských pil překrytí šaten čp. 113 novou střešní krytinou. Zápis 24.6. 1953 hovoří o záměru oddílu kopané vybudovat pódium a parket na hřišti. V roce 1960 si vedli dobře žáci, kteří ve skupině Frýdlantska obsadili 1. místo. V roce 1963 pro úbytek a špatnou docházku hráčů kopané dochází ke sloučení s oddílem kopané v Mníšku. V roce 1986 slavil Sokol 40. výročí založení oddílu kopané v Oldřichově. Den oslav byl stanoven na 21. 6. 1986, přípravy na oslavu byly velkolepé. Připravovalo se velké setkání, vyšel sborník, namalováno bylo výroční tablo (J.Chlevišťan). Dynastie Vrňatů - jméno Vrňata se objevuje v historii oldřichovské kopané od počátku roku 1946. Nejstarší Vrňata Antonín chytal úspěšně až do svého zranění ruky v brance 1. mužstva, později hrál i v poli.Díky jeho záznamům je zachována velká část historie oldřichovské kopané. Vychoval ze svých synů fotbalisty a není divu, že se prakticky ve všech kategoriích objevovalo jméno Vrňata. Pro fotbal žila a žije celá rodina. Z Oldřichova vyšli také dva kvalifikovaní rozhodčí. Prvním byl divizní fotbalový rozhodčí Ruda Polák, malý postavou, ale velký sportovním výkonem. Druhým byl Jan Hatrik, nejdříve hrál kopanou za 1. mužstvo a od roku 1957 získal kvalifikaci rozhodčího II. třídy. Za patnáct roků odpískal přes tisíc fotbalových zápasů. Tradice utkání starých gard je bohatá. V roce 1960 bylo při Sokolském dni uspořádáno utkání s názvem Tlustí- Tencí. Mezi tenkými hráli : K. Kapras, F. Pošmůrný, J.Tobiáš, J. Kavka, L. Louda, J. Chlevišťan, Žuder, Kordast. Za Tlusté hráli K. Flégr, V. Knespl, V. Šulc, Snadík, Šištík, Šubrt, J. Souček aj. Rozhočí Jenda Durdis dokonce povolil brankáři Tenkých, aby si vzal do brány židli na sezení.Utkání skončilo 5:5 a obecenstvo se báječně bavilo. Nejvíce zápasů v barvách Oldřichova sehráli od r. 1949 do r. 1986 : Zboraj 797, J. Příhuněk 787, A. Vrňata st. 774, O. Vrňata 734. Nejvíce branek střelili: Jiří Vrňata 537, František Vrňata 536, Olin Chlevišťan 335.

Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988
Kronika TJ Sokol 1945-1988

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.