Kronika obce 2003-2006 (kronikářka obce Jana Pospíšilová)

Kronika obce 2003-2006 (kronikářka obce Jana Pospíšilová)

V roce 2003 se ujala obecní kroniky paní Jana Pospíšilová. V úvodu kroniky píše o své motivaci zaznamenávat historii obce: ..."Nejsem tedy rodačkou z Oldřichova a bydlím tu zatím jen krátce. Nicméně historie Jizerských hor a obce samotné mě natolik zaujala, že mi toto místo přirostlo k srdci. Důvod, proč jsem se rozhodla psát kroniku, je velice prostý. Chci se něčím prospěšným zapojit do dění v obci a zároveň se podílet na historii, která už za pár let může být velice cennou."

Paní Jana Pospíšilová vedla obecní kroniku do roku 2006. Zápisy jsou ve formátu PDF. 

kronika-2003kronika2004, kronika-2005,  kronika-2006

 

Foto: Jiřina Vávrová

jana-pospisilova