Výpis článků dle kategorie

5.12.2018 Zasedání finančního výboru 3.12. 2018 »
Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 3.12.2018   Přítomni: Mgr.Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač Za OÚ: Jana Bekešová   1. FV projednal a schválil rozpočtové opatření č.2 2. Byla provedena kontrola pokladny a pokladních dokladů. Hotovost ke dni provedené kontroly souhlasí. 3. rozpočtové provizorium do...
21.11.2018 Praktický lékař Mníšek- kontakt a ordinační hodiny »
Vážení pacienti, od 7. 8. 2018 převezme společnost Praktický lékař Mníšek, s.r.o. ordinaci praktického lékaře pro dospělé. Budeme poskytovat služby, na které jste byli zvyklí (odběry, očkování, infuze, EKG, neschopenky, pracovně lékařské služby, návštěvy a další). Ordinace bude nadále v tomto zdravotním středisku, stejně tak sestřička Kamila...
18.09.2018 Výzva k podání nabídky- dodavatel služeb na zajištění zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích »
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Krycí list nabídky Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace Návrh smlouvy o dílo Plán zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích Termín pro podání nabídek je do 27.9.2018 do...
13.08.2018 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Náves Oldřichov v Hájích- S01 altán »
Obec Oldřichov v Hájích vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele objektu altánu umístěného před budovou obecního úřadu dle přiložené dokumentace. Odhadovaná cena díla je 300 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek do pátku 24.8.2018 do 10:00. Vyhodnocení nabídek v pátek 24.8.2018 od 11:00 (může se zúčastnit jeden zástupce...
4.06.2018 Autobusem na Pily od 11. června 2018 »
Za truhlárnou Na Pilách již stojí hotová autobusová zastávka s otočkou. Po dlouhé přípravě se tedy blíží zahájení autobusového provozu Na Pily. Ve středu 23. května 2018 se osazovaly dopravní značky - označník zastávky a zákaz stání v otočce. KORID LK - koordinátor veřejné dopravy již ve spolupráci s dopravcem ČSAD Liberec navrhl úpravu jízdního...

počet položek: 72