Zápis ze ZO z 29.3.2021

Zápis ze ZO z 29.3.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-29_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
16/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru. 5 0 0
17/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12. 5 0 0
18/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  5 0 0
19/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce, který byl zpracován a předložen kronikářkou obce Mgr. Jiřinou Vávrovou bez připomínek. 4 0 1
20/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč společnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198. 5 0 0
21/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 72/8/202 a nové znění je:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
5 0 0
22/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na nákup dopravního automobilu pro SDH Oldřichov v Hájích. 5 0 0
23/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr zakoupit do sběrného místa odpadů mostní váhu. 5 0 0
24/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo výběr dodavatele veřejné zakázky – Náves Oldřichov v Hájích – fa 1ku1, s.r.o., se sídlem Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec – Rochlice, IČ: 04465075 a schvaluje po uplynutí zákonem stanovených lhůtách uzavření smlouvy o provedení stavby s vybraným uchazečem.  5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr – pronájem pozemků
14.06.2024 - 1.7.2024

Sběrné místo
13.06.2024 - 7.7.2024

Dovolená -Obecní úřad
6.06.2024 - 29.6.2024

Aktuality z obce

Bikepark
11. června 2024

Dětský den
11. června 2024

Knihomolna
2. června 2024

E-audioknihy
28. května 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.