Oldřichovská náves, článek v Oldřichovských listech č. 40

Oldřichovská náves, článek v Oldřichovských listech č. 40

„Lednová setkání věnovaná přemýšlení nad možnou podobou parku v okolí obecního úřadu mají první výsledek: architekti Petr Klápště, Lenka Tomášová a Eva Klápšťová podle požadavků občanů vytvořili návrh nového uspořádání prostoru. Tento návrh dne 16. 5. schválilo zastupitelstvo obce. Jedná se o studii a návrh koncepce celého prostoru. Úpravy jsou navrhovány tak, aby nebylo nutné měnit celou náves najednou, ale abychom mohli postupovat po malých krocích tak, jak se podaří zajistit finanční prostředky. Všechny zásahy do návsi budou plánovány vždy tak, aby nebyl narušen život na návsi – v letošním roce například plánované oslavy výročí založení obce a Sboru dobrovolných hasičů či podzimní festival. Obyvatelé se na setkání jasně vyjádřili, že si přejí zachovat přírodní charakter parku, otevřenost prostoru a velkou svobodu, kterou nyní park nabízí. Oceňují vzrostlé stromy, vodní plochu, hřiště i volný prostor pro trénink dobrovolných hasičů. Nejvýraznější část parku – nádrž – zůstává v souladu s přáním účastníků setkání zachována v původním místě. Pro čelní část nádrže je plánována úprava vstupu a dřevěné obložení betonových stěn, aby se na nich v létě příjemně sedělo. Zadní část nádrže může být také upravena – je zde plánováno zmírnit prudký břeh. Tím se nádrž stane bezpečnější pro pobíhající děti. Všechny úpravy posilují příjemný dojem, který vnáší napuštěná nádrž na letní náves. Protože návštěvníkům návsi chybí kryté sezení, ať už kvůli prudkému slunci nebo kvůli dešťovým přeháňkám, je v návrhu plánován kruhový altán. Je navržen tak, aby při velkých akcích posloužil jako zázemí pro prodej občerstvení. Stavba altánu jistě neproběhne v nejbližší době, nejprve je nutné zajistit finanční prostředky, ať už z dotačních programů či jiných zdrojů. Další výraznou změnou je plánovaný přesun pomníku – nové umístění pro pomník bylo zvoleno na svahu vedle obecního úřadu. Pomník bude otočen směrem k dětskému hřišti. Protože je jednostranný, zadní strana pomníku bude doplněna keřovou výsadbou. V bezprostředním okolí úřadu jsou plánovány dvě nové cestičky k úřadu – ty navazují na nově plánované přechody silnice. Přesunutím pomníku a odstraněním plůtku vznikne prostor pro koncerty a bude možné lépe plánovat rozmístění stánků při velkých akcích. Tato oblast je doplněna nízkými zídkami, na nichž lze sedět při akcích nebo na nich mohou cvičit parkouristé, případně diváci při volejbale. Zídky se zatím vytvořit nedají. Jsou plánovány v místech, které zřejmě ovlivní očekávaná rekonstrukce krajské silnice. Motiv zídky prochází celým projektem, najdeme ji i v návrhu altánu i v okolí dětského hřiště. To zůstává v podstatě beze změn, jen je v návrhu zakresleno v souladu s platnými normami (respektují se dopadové zóny, rozestupy a požadovaný podklad), a je také navrženo, jak je možné hřiště doplnit o další prvky. Protože občané vyslovili přání, aby charakter návsi zdůraznil vazbu obce na přírodu Jizerských hor, najdete ve výkresu plánovanou výsadbu narcisů, sasanek a rostlin i dřevin typických pro naši krajinu. Od parkoviště k jezírku je nakreslen povalový chodníček, který odkazuje na dřevěné chodníky na hřebenech a na slavná jizerskohorská rašeliniště. Ve zpravodaji vidíte výřez z celkového návrhu, protože celý se do zpravodaje v dobrém rozlišení nevejde. Ve velkém rozlišení si ho můžete prohlédnout na nástěnce na rohu u parkoviště a cyklostezky; návrh zde bude umístěn v nejbližší době. Celá náves je navržena tak, aby bylo možné postupně dotvářet jednotlivé prvky a aby po celou dobu zůstávala plně funkční. První vlaštovky přijdou již letos – obec podala žádost do programů Ministerstva zemědělství a v případě úspěchu dozná úpravy odpočinkové místo vedle parkoviště. Členové spolku Živo v Hájích se těší, že s podporou ostatních Oldřichováků využijí k dalším dílčím změnám grantové prostředky od Nadace VIA. O dalších plánovaných akcích budete včas informováni. Závěrem děkuji všem, kteří jste se jakkoliv na plánování podíleli a děkuji také všem členům zastupitelstva za jejich podporu.“
Zapsala Lenka Kosková Třísková

altan_2_akvat  

perspektiva_voda 

pudorys_holy

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.