Ustavující schůze nového zastupitelstva obce

Ustavující schůze nového zastupitelstva obce

  • Jiřina Vávrová
  • 3. listopadu 2014

Ustavující schůze nového Zastupitelstva obce

se konala v podvečerních hodinách 3. listopadu 2014.

Všech 7 nových zastupitelů zvolilo staronového starostu Jaromíra Tichého. Místostarostou byl čtyřmi hlasy zvolen Václav  Knespl (Lenka Třísková Kosková, Jana Svatoňová a Radim Šarapatka se zdrželi hlasování).

Dále se byli zvoleni předsedové výborů zastupitelstva:

Finanční výbor - Marta Jandová

Kontrolní výbor - Radim Šarapatka

Sociální výbor - Lenka Třísková Kosková

Stavební výbor - Jana Svatoňová

Výbor pro kulturu a sport - Roman Nýdrle
Posledním bodem byla volba 3. člena zastoupení obce v Mikroregionu Jizerské podhůří (Nová Ves, Mníšek, Oldřichov v Hájích) vedle starosty a místostarosty, s nimiž se počítá automaticky, byl zvolen Roman Nýdrle.

Nové zastupitelstvo se bude scházet na pravidelných poradách jednou za dva týdny a odhadem jednou za dva měsíce (+ dle potřeby) bude veřejné zasedání zastupitelstva.

Z aktuálních témat musí nové zastupitelstvo ve výběrovém řízení vybrat nového nájemce obecní hospody v Besedě (Lenka Rozsická končí k 30.11.2014),dále je třeba připravit rozpočet na rok 2015.
Foto: Věra Strouhalová