Úřední deska

dokument vyvěšeno sňato
Řád pohřebiště »
1.06.2021 16.6.2021
oznámení – rozpočtové opatření 1/2021 »
1.06.2021
Oznámení – závěrečný účet obce Oldřichov v Hájích za rok... »
1.06.2021
oznámení o zahájení řízení – stanoviska: Silnice III/2904... »
31.05.2021
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění... »
31.05.2021 19.6.2021
NÁVRH Závěrečného účtu mikroregionu H-CH za rok 2020 »
26.05.2021 16.6.2021
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLDŘICHOV V HÁJÍCH DNE... »
24.05.2021 1.6.2021
Veřejná vyhláška o doručení rozhodnutí ÚHUL »
19.05.2021 3.6.2021
výběrové řízení- Rekonstrukce MK k zastávce ČD, SO 120 a SO... »
12.05.2021 29.5.2021
výběrové řízení-Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích, SO 701-... »
12.05.2021 29.5.2021
Výběrové řízení- Oldřichov v Hájích- dopravní automobil »
10.05.2021 29.5.2021
Turów – oznámení o vydání rozhodnutí k odvolacímu... »
5.05.2021 21.5.2021
Oznámení o zveřejnění fin. dokumentů MJP- rozpočet »
30.04.2021 31.7.2021
Veřejná vyhláška »
26.04.2021 27.5.2021
Uzavření sběrného místa- panelárna »
22.04.2021 27.5.2021
Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č.... »
22.04.2021 24.5.2021
Závěrečný účet Obce Oldřichov v Hájích za rok 2020 »
20.04.2021
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLDŘICHOV V HÁJÍCH DNE... »
19.04.2021 28.4.2021
daň z nemovitosti »
16.04.2021
Opatření obecné povahy »
15.04.2021
Hra- „Putování Mikroregionem Hrádecko-Chrastavsko »
15.04.2021
Návrh rozpočtu MJP »
12.04.2021 28.4.2021
veř. vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje... »
12.04.2021 28.4.2021
Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č.2/2021 o... »
12.04.2021 28.4.2021
Africký mor prasat »
9.04.2021
Sčítání lidu, domů a bytů »
8.04.2021
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY... »
6.04.2021
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem... »
31.03.2021 16.4.2021
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO... »
31.03.2021 16.4.2021
Sběrné místo-panelárna »
30.03.2021

počet položek: 469