Revitalizace návsi

Revitalizace návsi

Revitalizace návsi v Oldřichově v Hájích

 

Revitalizace návsi navazuje na projednání s oldřichovskou veřejností v rámci Besedění v lednu roku 2016.

V září 2016 byl s podporou od NADACE VIA a Poštovní spořitelny (70 000 Kč) přesunut pomník, vybudováno volejbalové hřiště viz,. str.4 Oldřichovských listů z 19.12.2016

V roce 2018 vybudovala Obec Oldřichov v Hájích dětské hřiště a workout.

Letošní (2021) hlavní etapa se skládá ze: SO2 vodní nádrž, SO3 hatě, SO5 zídka pro posezení a SO6 mobiliář.

Tuto stavební činnost realizuje pro Obec Oldřichov v Hájích vítěz veřejné zakázky společnost 1ku1 s.r.o. za 721 240 Kč bez DPH.

Obec má na tuto část revitalizace návsi schválenou dotaci ve výši 593 760 Kč bez DPH z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova poskytovaného Státním zeměndělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova 2014-2020 ve 4. výzvě Místní akční skupiny Podještědí, z.s.