Kronika

29.12.2015 Rozmary počasí »
Po velmi suchém létě a podzimu se těšíme na sníh, který se objevil jen na pár dní na konci listopadu. V prosinci jsme na sníh čekali marně, Vánoce byly opět "na blátě", teploty nadprůměrné, z mnoha částí republiky slyšíme, že kvetou keře či dokonce kopretiny! Houbaři se sice radují, ale příznivci zimních sportů nedočkavě vyhlížejí ochlazení a...
26.12.2015 Předsilvestr v Besedě »
Závěr roku již tradičně patří hudební skupině Každej pes, jiná ves a jejich Předsilvestru, který se tentokrát konal 26. prosince večer v restauraci...
24.12.2015 Výstava fotografií Fotíme Oldřichov »
Doprovodnou akcí k Podzimnímu špacíru byla výstava fotografií s názvem "Fotíme Oldřichov". V průběhu roku mi zasílali své snímky nadaní oldřichovští fotografové, abychom společně vybrali ty fotografie, které budou na originálním stolním oldřichovském kalendáři na rok 2016. Nejvíce se líbily tyto snímky: Originální oldřichovský stolní...
20.12.2015 Oprava hrobky rodiny Neuhäuser a Berger »
V prosinci 2015 se členové spolku Živo v Hájích rozhodli ujmout se opravy nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově, která je v havarijním stavu. V tomto roce proběhla obhlídka, zaměření objektu, vyklizení sutin, očištění od popínavých rostlin a zakrytí střechy plachtou. Je plánováno postupné opravení hrobky tak, jak se podaří sehnat peníze na...
19.12.2015 Oprava železniční zastávky »
Začátkem září vyhořela železniční zastávka,(jen dva měsíce poté, co ji členové spolku Živo v Hájích svépomocí vymalovali). Opravu požárem poničené zastávky zajistily dráhy (SŽDC), zastávka byla v polovině prosince již zcela zrekonstruována. Do okénka se vrátil i Alois Nebel. Foto: Radim...
6.12.2015 Živý Betlém a zpívání koled »
se konalo 6. prosince na louce u obecního úřadu. Tento rok nám počasí velmi přálo - nepršelo a bylo teplo. Starosta obce Jaromír Tichý popřál příchozím krásné svátky, o svařák se postarali oldřichovští hasiči. Společně jsme si zazpívali známé české koledy a popřáli si hezké svátky. Foto: účastníci...
5.12.2015 Vánoce na statku »
V Ekocentru se 5. prosince konala akce s názvem Vánoce na statku. Pro děti byly připravené vánoční tvořivé dílničky, nějaké dobroty a jarmark místních výrobců nejrozmanitějších pokladů. Na prožitkové stezce Příroda v zimě návštěvníci zjistili, co mají v zimě na práci zvířata a jak přečkají lednové mrazy bez ústředního topení. Dopolední program...
29.11.2015 Křest knihy Oldřichovské příběhy »
Křest knihy Oldřichovské příběhy Začalo to před dvěma lety, když jsme připravovali výstavu fotografií a poprvé jsme nahlédli do fotoalb oldřichovských pamětníků. Tehdy nás mrzelo, že jsme vyprávění, která se vážou k jednotlivým fotografiím, nezaznamenali. V srpnu 2014 se nám podařilo získat podporu Nadace VIA v programu „souSedíme si“ – získali...
28.11.2015 Oldřichovské vánoční trhy »
28. listopadu po křtu knihy Oldřichovské příběhy proběhly tradiční Oldřichovské vánoční trhy. Vystoupily děti ze ZŠ Mníšek s paní učitelkou Janou Pospíšilovou, dále taneční studio Alymirka a hrála kapela Subulcus. foto: Jiřina...
25.11.2015 Besedění – dva roky poté »
Zamyšlení nad tím, jak se daří naplňovat cíle, které byly výstupy předloňského Besedění, sepsali do Oldřichovských listů Radim Šarapatka a Lenka Kosková. "Od veřejné diskuze o budoucnosti Oldřichova v Hájích uběhly v den uzávěrky tohoto vydání listů přesně dva roky. Výstupem setkání byl seznam hlavních témat a návrh opatření pro jejich řešen....
19.11.2015 Vodovod »
V průběhu září a října se vodovod dostal na Pily, na Máslák a pokročil i na Filipce. Stavba vodovodu - dostavba základního vodovodního řadu, tj. trasy „B“a „C“. "Po šestiletém čekání na dotaci mi všichni, kteří jsou po letošním suchém létu stále bez pitné vody, dají za pravdu, že je to přímo v hodině dvanácté," píše v Oldřichovských listech...
8.11.2015 Prapor pro hasičský sbor a další informace o SDH »
Informace o oldřichovském SDH shrnuje článek Martina Hodače v Oldřichovských listech č. 38: "Milí sousedé, dovolte, abychom dnes v první řadě poděkovali pořadatelům a účastníkům Oldřichovského festivalu za finanční dar na pořízení slavnostního, ručně vyšívaného praporu pro náš sbor. Symbol, který připomíná hasičskou myšlenku pomáhat druhým, být...
24.10.2015 Podzimní špacír »
tradiční akce pořádaná TJ Sokol Oldřichov v Hájích proběhla 24. října. Na Skalní hrad a Špičák se vydalo 47 účastníků. Vybrat si mohli z trasy dlouhé 8 a 10km. Podzimní špacír- článek v Oldřichovských listech V sobotu 24. října 2015 se konal XV. ročník pochodu Podzimní špacír – memoriál Jindřicha Jandy. Vzhledem k lehkým organizačním problémům...
19.10.2015 Nové vybavení pro oldřichovské technické služby »
Významnou investicí, která byla podpořena z fondů zaměřených na životní prostředí, je nové vybavení našich technických služeb, spočívající v nákupu zametacího stroje ke zlepšení ovzduší v naší obci a malého nákladního automobilu s kontejnerovou nástavbou ke zkvalitnění nakládání s odpadem. Tento vůz je ještě doplněn o speciální přívěsný vozík s...
17.10.2015 Sprostá a ubohá »
Nabitá sobota pokračovala v Besedě koncertem "Sprostá a ubohá" - šlager-garage z...
17.10.2015 Krkonošské pohádky po dvaceti letech »
Malí i velcí se pobavili pohádkou divadelního spolku N.O.P.O.Ď 17. října večer v Besedě. Dozvěděli se, jak to bylo, kdy se Anče s Kubou vzali a měli dceru Kateřinu... Foto: Jiřina...
17.10.2015 Vzpomínka na Josefa Matouschka »
na oldřichovském hřbitově se konala 17. října 2015 odpoledne. V letošním roce uplynulo 70 let od úmrtí Josefa Matouschka. Jeho ostatky byly uloženy na oldřichovském hřbitově do hrobky rodiny jeho manželky Marie, rozené Goll. Josef Matouschek je znám zejména jako spolutvůrce Speciální mapy Ještědských a Jizerských hor vydané roku 1927. Foto:...
3.10.2015 Z darů přírody »
Z darů přírody Sousedské setkání s marmeládami, mastičkami, bylinnými čaji, sirupy a dalšími domácími produkty a s přednáškou o léčivých rostlinách paní Šárky Mazánkové a pana Dušana Havlíka se konalo 3. října v odpoledních hodinách na sále Besedy.
3.10.2015 Každej pes, jiná ves »
Hudební uskupení Každej pes, jiná ves nezahálelo ani v září a v říjnu. Hrálo 26. září U Kozy, 3. října U Františka Dřevínka a 10. října v...
19.09.2015 Hasičská soutěž »
Oldřichovští hasiči pořádali 19. září okrskovou soutěž v ekokempu a překvapili netradičními disciplínami. Soutěž naši hasiči vyhráli! Gratulujeme. Foto: Pavla Poláková a Jiřina...
19.09.2015 Den vlny »
aneb od ovečky ke klubku vlny, tradiční akce v ekocentru proběhla 19. září. Návštěvníci se seznámili se zpracováním vlny, vyslechli přednášku a koncert, shlédli...
19.09.2015 Další historické fotografie Oldřichova »
Následující fotografie nám zaslala paní Christa Schloer, která byla na návštěvě Oldřichova začátkem září. Zajímavé jsou zejména snímky pily Storm a pily Effenberger (Na Pilách). Pila Effenberger (čp. 190)          dům čp. 172     prarodiče paní Christy Pila Storm (čp. 4)     ...
19.09.2015 Oprava náhrobku Josefa Matouschka »
Spolek Patron, který realizoval opravu náhrobku, píše na svých stránkách http://spolekpatron.cz/clanek-158 Ve čtvrtek 23. října 2014 výbor Spolku Patron zorganizoval obhlídku stavu hrobky Josefa Matouschka, která se nachází na hřbitově v Oldřichově v Hájích. Cílem obhlídky bylo zjistit stav opěrné zdi, stav uchycení náhrobních desek a stanovení...
19.09.2015 Fotbalové zpravodajství »
Do Oldřichovských listů č. 37 napsal pan Zdeněk Snadík: V uplynulé sezóně 2014–2015 se oldřichovští fotbalisté po slibném startu umístili na 7. místě ze třinácti. Od postupu do II. třídy je dělily pouhé dva body. V sobotu 4. 7. 2015 pořádali Chalupáři, Živo v Hájích a Sokolové na fotbalovém hřišti 30. ročník nohejbalového turnaje – pohár pro...
14.09.2015 Voda blízko nás – diskuse »
Před pěti lety jí bylo moc a teď je jí málo. Tehdy brala, co jí stálo v cestě, včetně životů lidí. Letošní srpen jsme naopak trpěli horkem a suchem a toužebně vyhlíželi déšť. Voda, ať už v nadbytku nebo nedostatku, je důležitá věc - pojďme jí věnovat dvě hodiny diskuse. Co se v Oldřichově děje, když je vody příliš? Jakou pomoc kdo potřebuje a...
10.09.2015 Oprava napouštěcího místa požární nádrže »
u obecního úřadu, které bylo definitivně doničeno při povodni v roce 2013. Oprava probíhala začátkem září 2015. Napouštěcí místo je dokončeno a společně si můžeme přát, aby nám sloužilo alespoň ještě jednou tolik let (nádrž byla postavena na začátku sedmdesátých let). Foto: Jiřina...
8.09.2015 Návštěvy z Německa »
Koncem srpna navštívila Oldřichov paní Renate Beck Hartmann,jejíž praprarodiče nechali postavit čp. 54 Vereinshalle, dnešní restauraci Beseda.Podobizny praprarodičů věnovala obci. Paní Renate nám poskytla staré fotografie centra obce ze začátku 20. století, které jsme zveřejnili v Oldřichovských listech č. 35. Paní Renate sestavuje rodokmen a...
6.09.2015 Zapálená vlaková zastávka »
V noci na 6. září vyhořela vlaková zastávka v Oldřichově v Hájích. Necelé dva měsíce poté, co jsme ji svépomocí vymalovali! Policie prošetřuje, zda šlo o záměrné zapálení nebo o nedbalostní jednání. Foto: Radim Šarapatka Na internetu se objevil tento...
5.09.2015 Oldřichovský festival »
navštívilo velké množství lidí nejen z Oldřichova. Sedm kapel s důvěrným vztahem k Oldřichovu vystupovalo od 14 hodin v sobotu 5. září. Na akci se organizačně podílely oldřichovské spolky Živo v Hájích a SDH Oldřichov v Hájích. Pivo, limo zajistili manželé Jarešovi. Dobroty na grilu připravil pan František Dřevínek. Paní Jitka Svatušková...
4.09.2015 Povídání z cest – z Banátu do Čech a zase zpátky »
Večer 4. září v Besedě patřil dalšímu povídání z...
22.08.2015 Volejbalový turnaj »
Tradiční volejbalový turnaj čtyřčlenných družstev se konal 22. srpna 2015. Letos se sešla bohužel pouze dvě družstva.
21.08.2015 Hasičská zábava »
21. srpna se konala na sále Besedy Hasičská zábava s podtitulem "Pět let poté". K tanci hrála kapela Každej pes, jiná ves.
19.08.2015 Konšelská kniha 1623-1752 »
O nálezu vzácné Konšelské knihy píše v Oldřichovských listech její nálezce Martin Hodač takto: Milí sousedé, dovolte mi, abych se s vámi, které zajímá historie naší obce, podělil o krásnou, ač náhodnou událost. Při hledání informací o historii naší obce jsem narazil na internetové stránky http://terramater.cz/node/3 , kde autor při svém bádání...
19.08.2015 Horké a suché léto »
nezvykle horké a suché léto způsobilo nemalé komplikace mnohým oldřichovským domácnostem: studny vysychaly a Liberecký kraj zakázal veškerý odběr povrchových vod s účinností od 24. 7. 2015 do odvolání. V Oldřichově se intenzivně pracuje na vodovodu směrem na Filipku, dlouhotrvající sucho ukazuje na aktuálnost této stavby. foto: Marta Alterová,...
13.08.2015 English camp »
Od 11. do 13. srpna proběhl v Oldřichově English camp. Oldřichovské a mníšecké děti si tři dny hrály, zpívaly a učily se angličtinu s kamarády z Texasu. Osm lektorů z Texasu a čeští dobrovolníci pracovali  s 38 účastníky ve věku od 9 do 15 let. Hlavním tématem byly Vánoce, takže děti zažily mnoho legrace. Obecní úřad zapůjčil prostory sálu Besedy...
8.08.2015 Oldřichovští hasiči zasahují při požáru lesa Měděnec »
8. srpna byla povolána oldřichovská jednotka dobrovolných hasičů k požáru lesa Měděnec v Novém Městě pod Smrkem. Jednotka vyjela v počtu 1+4 s VEA Toyota a PS12. Na místě události prováděla dálkovou dopravu vody a dohašování požáru pomocí dvou proudů C. Zbytek družstva zůstalo v záloze na střídání na základně s CAS 32 v počtu...
19.07.2015 Dobrodružná výprava Klubíku »
Tentokrát jsme se vypravili do Hejnic po Viničné, cestou nás čekaly úkoly od lesních zvířátek. Bylo veliké vedro, ale naštěstí většinu cesty jsme byli schovaní v lese. Útočily na nás vosy, celkem jsme "schytali" pět žihadel. Nazpět jsme jeli vláčkem. Foto: Jiřina...
10.07.2015 Nový čistící stroj »
Od července má Oldřichov v Hájích nový čistící stroj, takže se Vám může stát, že potkáte usměvavého Jirku Práče v nové mašině, jak čistí...
8.07.2015 Změny na vlakové zastávce »
15. května se sešli členové Živa v Hájích z.s a pustili se do zvelebení zastávky: na zastávce přibyly dvě nové lavičky, uvnitř zastávky je police s knihami a před zastávkou záhonek na muřích nožkách osázený vesměs jedlými rostlinami. Cílem bylo osvěžit čekání na vlak něčím veselým a ulevit unaveným nohám výletníků, cestujících i kolemjdoucích...
7.07.2015 Nohejbalový turnaj »
Tradiční nohejbalový turnaj proběhl začátkem července na fotbalovém hřišti. Počasí bylo parádní, atmosféra skvělá. Foto: Radim...
3.07.2015 Každej pes, jiná ves »
tentokrát Pepa Svoboda a Radan Jareš hráli v nové hospůdce u Františka Dřevínka. Nálada byla výborná, večer se...
24.06.2015 Setkání Oldřichováků důchodového věku »
se konalo 24. června od 15 hodin v restauraci Beseda. Obecní úřad zajistil i dopravu a občerstvení. Občané strávili příjemné odpoledne sousedským povídáním. Jedlo se, pilo a hodovalo, pan starosta odpovídal na dotazy. Členové sociální komise domluvili, že každou 1. středu v měsíci bude pro neformální setkání důchodců připravena místnost v...
14.06.2015 Hasičská okrsková soutěž v Hrádku »
SDH Oldřichov v Hájích se v červnu zúčastnil okrskové soutěže v Hrádku nad Nisou. V médiích se objevila tato zpráva: Na hasičské louce se odehrálo soutěžní klání téměř stovky hasičů autor: Jaromír Mottl datum zveřejnění: 14. 6. 2015 zdroj: Hasiči Hrádek nad Nisou Uplynulou sobotu proběhla na hasičské louce v Hrádku nad Nisou Okrsková soutěž...
6.06.2015 Den včely »
6. června proběhl v ekocentru Den včely, akce, kterou pořádá Český svaz včelařů, STŘEVLIK a Regionální agrární rada Libereckého kraje. Je to přehlídka všeho, co souvisí se včelami a včelařením. Na programu byly tvořivé a poznávací aktivity pro děti, Medová pohádka nebo ukázky živých včel v proskleném úlu. Mlsalové měli možnost zakoupit včelí...
31.05.2015 Dětský den a bleší trh »
31.5 dopoledne se konal bleší trh na louce vedle obecního úřadu. Odpoledne od 14 hodin proběhla oslava Dne dětí. Malí i velcí se potkali a společně si "zablbnuli", mezi atrakcemi nechybělo stříkání z hasičské hadice, nafukovací hrad, střelba ze vzduchovky, skupina historického šermu a další. Děkujeme všem, kdo se podílel na přípravě...
26.05.2015 Otevření obnovené naučné stezky Oldřichovské bučiny »
Slavnostní otevření obnovené naučné stezky Oldřichovské bučiny se uskutečnilo za účasti ministra životního prostředí v úterý 26. 5. 2015 od 10:30 na Oldřichovském sedle. Od loňského září AOPK se Společností pro Jizerské hory vybudovala potřebná schodiště, doplnila protierozní opatření, obnoveny byly dožilé stupy a celkově byla vylepšena naučná...
16.05.2015 Další etapa vodovodu »
Začátkem května 2015 se ve středu obce za obecním úřadem objevili dělníci a začali pokládat vodovod směrem na Filipku. Tímto byla zahájena IV. etapa výstavby vodovodní sítě v Oldřichově v Hájích. Výstavba V. etapy vodovodní sítě ve směru na Máslák a Pily bude zahájena pravděpodobně ve chvíli, kdy se dodělá vodovodní větev IV. etapy mimo krajskou...
16.05.2015 Oldřichovský Klubík »
Co nového v Klubíku? V průběhu roku jsme přivítali nové tvářičky. Přesto, že se mrňousci teprve nedávno naučili chodit a ještě toho moc nenamluví, čile se zapojují do našich aktivit. Přes zimu jsme se věnovali výtvarným činnostem, v dubnu jsme zapracovali na záhonku u obecního úřadu a v květnu jsme podnikli výlet do Mníšku na zmrzlinu. Foto:...
16.05.2015 Koncert v Besedě »
16. května proběhl v Besedě zajímavý koncert - autorský folk 21. století. Duo Ondřej FOLX a KAyuu doprovodil kytarista Jindřich Kuba.
16.05.2015 Soutěž v lukostřelbě »
Další soutěž v lukostřelbě proběhla v Oldřichově na Ovčíně a v přilehlých hájích 16. května. Soutěžilo se v těchto kategoriích: Dospěláci - soudobý luk, Dospěláci - tradiční (celodřevěný luk a šíp), Dorost (10-15 let) a Ořežpruti (pod 10 let).  Počasí lukostřelcům tentokrát přálo a akce byla povedená. Foto: účastníci...
15.05.2015 Změny na vlakové zastávce »
15. května se sešli členové Živa v Hájích z.s a pustili se do zvelebení zastávky: na zastávce přibyly dvě nové lavičky, uvnitř zastávky je police s knihami a před zastávkou záhonek na muřích nožkách osázený vesměs jedlými rostlinami. Cílem bylo osvěžit čekání na vlak něčím veselým a ulevit unaveným nohám výletníků, cestujících i kolemjdoucích...
30.04.2015 Čarodějnice »
Tradiční pálení čarodějnic na louce u obecního úřadu se konalo poslední dubnový večer. Počasí nám přálo, takže si akci užili jak dospělí, tak děti. Pro děti byly připraveny soutěže, dospělí obléhali stánek s pivem a pojízdnou pec Hanky Myslivcové a Milana Zapadla. Hrála kapela Každej pes jiná ves. Foto zdroj: SDH Oldřichov v...
29.04.2015 Májka v Oldřichově »
Oldřichovští hasiči letos postavili v blízkosti obecního úřadu májku. Martin Hodač o tom píše v Oldřichovských listech: "Milí sousedé, již loňský rok jsme přemýšleli, čím novým bychom mohli jako hasiči přispět k příjemnějšímu životu v naší obci. Neměla to být jen akce jednorázového charakteru, ale zároveň neměla být přespříliš časově náročná,...
25.04.2015 Hasiči připravují klubovnu »
V hasičárně vznikne klubovna, v průběhu dubna oldřichovští hasiči vyklízeli prostory v patře hasičské zbrojnice. foto zdroj: SDH Oldřichov...
24.04.2015 Dubnový koncert v Besedě »
24. dubna vystoupily v Besedě kapely Rain (crossover-metal z Nového Města p. Smrkem a Raspenavy), Enola gay (metal-rock z Mladé Boleslavi) a Silent Session (rock z...
18.04.2015 Jak se vám líbí »
divadelní představení proběhlo 18. dubna na sále Besedy. Hrál divadelní spolek DK Jirásek z České Lípy. Foto: Radim...
18.04.2015 Florbalový turnaj »
18. dubna se konal florbalový turnaj. Děti i dospělí se utkali v Sokolovně. Foto: Radim...
17.04.2015 Po hedvábné stezce »
Povídání a promítání z cest s názvem "Po hedvábné stezce k rovníku" se konalo v restauraci Beseda 17. dubna. Foto: Radim...
10.04.2015 Beseda opět otevřena »
Začátkem dubna otevřela paní Iva Jarešová, nová nájemkyně prostor, restauraci Beseda. V průběhu března došlo k výměně oken a drobným úpravám interiéru. Návštěvníky potěšilo, že restaurace je nekuřácká, pro kuřáky je vyhrazen salonek, pro děti je připraven hrací koutek, čepuje se Kozel a Konrád a obsluhuje usměvavá Andrea Práčová. Foto: Jiřina...
3.04.2015 Aliquod – hudba pěti století ze všech koutů Evropy »
Komorní koncert hudební skupiny ALIQUOD se konal 3. dubna od 18.00 hodin v malované místnosti v ekocentru v Oldřichově v Hájích. Návštěvníci vyslechli skladby od 13. do 17. století - středověké španělské cantigas, jihofrancouzské truverské skladby, české kancionály a taneční skladby vrcholné renesance. Slyšeli jsme nejen klasické nástroje, ale i...
30.03.2015 Nové historické fotografie naší obce »
V průběhu práce na knize vzpomínek s pracovním názvem Oldřichovské příběhy se mi podařilo navázat kontakt s potomky a příbuznými původních obyvatel Oldřichova. Podařilo se mi také získat fotografie Oldřichovské školní kroniky od pana Petera Neumanna z německého Bad Mergentheim. Jeho praprastrýc Josef Neumann byl vedoucím učitelem v oldřichovské...
28.03.2015 Oldřichovské velikonoční trhy »
se konaly na sále Besedy 28. března v odpoledních hodinách. Hrála skupina MUSICA VIVA a vystoupilo taneční studio Alymirka. Návštěvníci si mohli zakoupit mnoho rukodělných výrobků Oldřichováků. foto: Jiřina...
21.03.2015 Sport bál »
tentokrát s cyklistickou tématikou se konal na sále Besedy 21. března. Foto: Jiřina Vávrová a účastníci...
21.03.2015 Vítání jara »
První letošní akcí pro veřejnost ve STŘEVLIKu byl nový ekoden Vítání jara (sobota 21. 3. 2015 od 9.30 do 15.00), zaměřený na velikonoční zvyky našich předků. Jako vždy byl připraven bohatý program pro malé i velké se zábavnými i naučnými aktivitami. Návštěvníci se dozvěděli, proč Velikonoce vlastně slavíme a jaká je jejich historie, upletli si...
19.03.2015 Divadlo „S tvojí dcerou ne“ »
Hrádecké ochotnické divadlo Vojan zavítalo 19. března do Oldřichova, tentokrát přijelo s komedií "S tvojí dcerou ne" Antonína Procházky v režii Jana Sladkého. Ochotníci vystoupili na sále Besedy a dostalo se jim zaslouženého...
16.03.2015 Uzavírka v Nové vsi a výluky »
16. března 2015 začala opětovná uzavírka Nové Vsi, která má trvat až do poloviny letních prázdnin. Pro Oldřichováky, kteří cestují autobusem, to znamená přesunutí odpoledních přestupů (počínaje autobusem v 13:24 z Oldřichova) z mníšecké křižovatky až do libereckých Pavlovic k Litesu (býv. Tesle). Linka 71 z Chrastavy přes Novou Ves a Mníšek do...
3.03.2015 Lovu zdar! »
Promítání dokumentární filmu Lovu zdar za účasti režiséra Jaroslava Kratochvíla a s následnou diskusí uspořádal Radim Šarapatka 3. března. Promítalo se na sále Besedy. O filmu se v oficiálním textu píše: "Tři nefalšovaní myslivci vábí diváky na exotickou safari, na svou sbírku trofejí i na posed v lese. V polkově svižném tempu snímek představuje...
1.03.2015 Karneval pro děti »
Na druhý den, v neděli 1. března se konal maškarní bál pro děti. Děti rozhodně nezůstaly za dospělými pozadu a rej masek se vydařil. (foto J....
28.02.2015 Masopust »
Oldřichovský masopust proběhl 28. února 2015 v dopoledních hodinách. Průvod masek vyrazil od Sokolovny a cestou zastavoval projíždějící auta. Na maskované účastníky čekal v závěru guláš a jiné dobroty. Masopustní bál Večer 28. února patřil dospělým, kteří si také rádi zařádí v maskách. Hlavní cenu za nejlepší masku získala skupina čarodějnic....
21.02.2015 Hasičský bál »
se konal na sále Besedy 21. února, organizoval SHD Oldřichov v Hájích. K tanci a poslechu hrála skupina J. V. S. Band a jako překvapení bylo vystoupení taneční skupiny Lenky Šebkové. Nechyběla bohatá tombola. Večer se opravdu vydařil. Foto: Jiřina...
16.02.2015 Taneční v Oldřichově »
Již druhým rokem vede Josef Svoboda taneční kurzy v Oldřichově. Kurzy začaly 16. února 2015 a probíhají na sále Besedy. (foto J....
16.02.2015 Oldřichovská sjezdovka »
Kdo nejel na prázdniny mimo Oldřichov, užil si parádní lyžovačku na místní sjezdovce. Obětaví tátové se střídali ve službách na vleku, počasí bylo skvělé. Noční lyžování Na místní sjezdovce došlo 6. února i na noční lyžování, pořádně mrzlo, teplota klesla k - 11 stupňům, ale malým a velkým lyžařům to rozhodně nevadilo. foto: Jiřina...
9.02.2015 Nový nájemce Besedy, nová redakční rada Oldřichovských listů a Komplexní pozemkové úpravy »
Beseda má nového nájemce Oldřichováci zajásali, když Zastupitelstvo obce vybralo 9. února na veřejném zasedání nového nájemce restaurace Beseda. Je jím Iva Jarešová, která chce otevřít během několika měsíců. Řešit se bude výměna oken, hlavní prostor restaurace bude nekuřácký. Beseda byla zavřená od prosince 2014. Následuje několik fotografií,...
30.01.2015 Zima v Oldřichově »
byla opět mírná. Obleva přišla 8. ledna a sníh napadl zase až v druhé půlce ledna. Kvůli dešti a nedostatku sněhu byl zrušen karneval na lyžích (měl být 14. února) a sněhu jsme si pořádně užili jen o jarních prázdninách první týden v únoru. Jaro se hlásilo už koncem února, začátkem března ještě nepatrně nasněžilo, ale hned roztálo. Několik snímků...
24.01.2015 Sokolský ples »
Tradiční Sokolský ples se konal 24. ledna na sále Besedy.
12.01.2015 Minibus »
O minibusu, který jezdí do Oldřichova od 12. ledna píše v Oldřichovských listech Radim Šarapatka: "Nový minibus na 72 V pondělí 12. ledna 2015 čekalo ráno na cestující autobusem překvapení. Pan řidič Hořák vyměnil velkou Karosu za zbrusu nový minibus s čtyřiadvaceti místy k sezení. Školáci namítali, že to je spíše dodávka, ale záhy bylo v zadní...
11.01.2015 Vítání občánků »
proběhlo na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích 11. ledna. Foto zdroj: OÚ Oldřichov v...

počet položek: 78