Výpis článků dle kategorie

18.10.2021 Zápis ZO 21.9.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-09-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 56/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 o 144 598,71Kč, tj. příjmy na 13 025 298,77Kč a výdaje na 18 813 584,68Kč. Financování se...
18.10.2021 Zápis ze ZO 30.8.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-08-30_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 50/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – vedení inženýrských sítí (vodovodního řadu) na pozemkové parcele č. 153/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích s vlastníkem SJM Mgr. Dominikem...
18.10.2021 Zápis ze ZO 21.6.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-06-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 46/6/2021 21.6.2021 ZO projednalo a bere na vědomí  zprávu z jednání Finančního výboru bez připomínek. 7 0 0 47/6/2021 21.6.2021 ZO projednalo a schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky „Dopravní automobil...
18.10.2021 Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 39/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a bere na vědomí  zprávu z jednání Kontrolního výboru bez připomínek. 7 0 0 40/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za...
27.05.2021 Zápis ze ZO z 27.4.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-04-27_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 25/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2021 v celkovém objemu 19 628 787,91Kč příjmů (12 840 494,00,-Kč příjmů a financování převodem zůstatku z roku 2020 ve...
27.05.2021 Zápis ze ZO z 29.3.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-29_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 16/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru. 5 0 0 17/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 1.3.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-01_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 10/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru ve výši 5,-Kč/obyvatele ve prospěch Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec.  5 0 0 11/2/2021 1.3.2021 ZO...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 25.1.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-01-25_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 1/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez připomínek.  4 1 1 2/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2020, které navyšuje...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 30.11.2020 »
Celý zápis naleznete zde: 2020-11-30_zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 79/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 5 0 0 80/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 26.10.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-10-26_ZO_anonym   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se nepřijato 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 232/2, 2100/1 a st.p.č. 429 včetně stavby technického vybavení, to vše v k.ú a obci Oldřichov v Hájích k realizaci záměru...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 21.9.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-09-21_zápis_ZO_anonym   Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 58/7/2020 21.9.2020 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i výdajích o 31 000,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 30 599 976,-Kč a celkové...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 24.8.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-08-24_ZO_anonym   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 52/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Kontrolního výboru včetně připomínek. 4 1 0 nepřijato 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat pozemkovou parcelu č. 7/2 a...

počet položek: 99