Zasedání finančního výboru 20.2. 2019

Zasedání finančního výboru 20.2. 2019

  • zveřejnil (a): Martin Hodač
  • 26. února 2019


Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 20.2.2019Přítomni: Mgr. Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač
Za OÚ: Jana Bekešová


1. Byla provedena kontrola pokladny a pokladních dokladů. Hotovost ke dni
    provedené kontroly souhlasí.


2. Byla provedena kontrola účetních dokladů a faktur za měsíc leden 2019. Nebyly
    shledány žádné nedostatky.

3. FV projednal, na základě zprávy Stavebního výboru ze dne 21.1. 2019, postup ohledně
    zadávání veřejných zakázek při rekonstrukci č.p. 229 Oldřichov v Hájích (bývalá pošta).

     Přílohami této zprávy byly „Zpráva o rekonstrukci č.p. 229 Oldřichov v Hájích“ ze dne
     27.8.2018 (zpracoval starosta Jaromír Tichý) a „Vyjádření k probíhajícím opravám
     č.p.229, pošta“ ze dne 4.9.2019 (zpracovali Mgr. Radim Šarapatka, Jana Svatoňová,
     Ing. Lenka Kosková Třísková, Ph.D.)

Odůvodnění: V příloze „Vyjádření k probíhajícím opravám č.p.229, pošta“ ze dne
                        4.9.2019 autoři poukazují na porušení zákona č.134/2016 a Směrnice
                        k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Oldřichov v Hájích.

Závěr: FV si vyžádal u pí. Bekešové veškeré účetní doklady spojené s rekonstrukcí objektu
            č.p. 229 Oldřichov v Hájích. Jedná se o 24 daňových dokladů v celkové částce
            1 792 226,55 Kč včetně DPH od 8 dodavatelů. FV si dále vyžádal zápisy za období
            2018 od všech dotčených výborů (finančního, kontrolního a stavebního),
            ustanovených pro období 2014-2018. V žádném z nich neshledal žádné známky o
            pochybení při probíhající rekonstrukci. Jiřina Vávrová prošla důkladně zápisy
            z veřejných zasedání ZO za poslední čtyři roky a nenašla v nich žádnou zmínku o
            probíhající rekonstrukci objektu čp. 229 kromě položkového rozpočtu obce. V dubnu
            2018 se začal o rekonstrukci bývalé pošty zajímat zastupitel Radim Šarapatka a
            vyžádal si od starosty obce podklady. Starosta po urgenci Jany Svatoňové podklady
            dodal až v srpnu 2018.

FV se shodl, že:

a. Vzhledem k tomu, že celková částka všech stavebních prací při rekonstrukci nepřesáhla
     6 000 000 Kč bez DPH, nebyl rozdělením celkové rekonstrukce na několik veřejných
     zakázek malého rozsahu porušen zákon č.134/2016 ve smyslu obcházení zákona
     úmyslným dělením.

b. Tato rekonstrukce byla rozdělena na několik veřejných zakázek malého rozsahu právě
    dle zásady zákazu diskriminace zmiňované zákonem č.134/2016 a další postup upravuje
    Směrnice k zadávání veřejných zakázek Obce Oldřichov v Hájích.

    Zásady transparentnosti a rovného zacházení se uplatňují v případě obecní směrnice
    u bodu 1.2. na základě vyžádání a předložení více cenových nabídek.

    Rozdělení rekonstrukce pro možnost realizace několika dodavateli se nám jeví jako
    hospodárnější oproti možnosti zadání těchto prací jedinému subjektu s několika
    poddodavateli. V tomto bodě se Jiřině Vávrové jeví jako problematické to, že součet částek
    dodavatele Ivana Rajna převyšuje částku 200 tisíc Kč. Podle jejího názoru měl tyto
    dodávky řešit starosta obce se zastupiteli. Celkově za problematické považuje postup
    starosty Jaromíra Tichého v tom, že záměr rekonstrukce bytů v čp. 229 neprojednal se
    zastupiteli, dokonce je o svém postupu vůbec neinformoval. Na veřejném zastupitelstvu se
    záměr rekonstruovat čp. 229 nikdy neprojednával, zastupitelé neměli možnost se k němu
    vyjádřit.

c. Ceny veškerých prováděných stavebních prací dle „Zprávy o rekonstrukci“ a námi
    kontrolovaných daňových dokladů za jednotlivé veřejné zakázky
    malého rozsahu, nepřesáhly hodnotu 200 000 Kč bez DPH dle bodu 1.1. této
    směrnice. K tomuto bodu by Jiřina Vávrová chtěla vidět nabídky jednotlivých dodavatelů.
    FV se k porušení obecní Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce
    Oldřichov v Hájích vyjádří po prostudování těchto nabídek.

4. FV bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
     Oldřichov v Hájích, IČ00481483, za rok 2018“ kterou za KÚ LK, odbor kontroly,
     provedla Ing. Soňa Vavrušková dne 6.2.2019.


Zapsal: Martin Hodač


Dne 20.2.2019


Jana Bekešová                                              Marta Jandová

Mgr. Jiřina Vávrová                                       Martin Hodač

Související

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060849558 »

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060849558 dne 8. 9. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v...

Jana Bekešová - 18.8.2022 - úřední deska

7.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko »

7.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko Sobota 10.9.2022 - Chrastava -náměstí 1.máje Doprava zajištěna autobusem zdarma

Jana Bekešová - 17.8.2022 - festival

Mravenčí chůvy v Oldřichovské knihovně »

Odpoledne 7. září v 17 hodin přivítáme v oldřichovské knihovně Mravenčí chůvy - Julii Zemanovou a Marii Podvalovou. Tyto dámy přijedou s programem...

Jiřina Vávrová - 16.8.2022 - knihovna

Rekonstrukce MK k zastávce ČD »

OBEC OLDŘICHOV V HÁJÍCH V letošním roce dokončila projekt pod názvem „Rekonstrukce MK k zastávce ČD“ V rámci tohoto projektu byl zhotoven...

Jana Bekešová - 15.8.2022 - úřední deska

Nohejbal 2022 »

Nohejbal na trávě (9.8.2022) Letošní konání letitého nohejbalového svátku bylo věnováno vzpomínce na Tamanga, zakladatele turnaje a hybatele spousty...

Radim Šarapatka - 14.8.2022 - nohejbal TJ Sokol Živo v Hájích

Volby do obecního zastupitelstva pro období 2022-2026 »

V podzimních volbách (23. a 24.9.2022) do obecního zastupitelstva kandidují dvě volební sdružení viz. jmenné seznamy zveřejněné...

Radim Šarapatka - 11.8.2022 - volby zastupitelstvo

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska