Zasedání finančního výboru 17.1. 2019

Zasedání finančního výboru 17.1. 2019

  • Martin Hodač
  • 22. ledna 2019

Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 17.1.2019Přítomni: Mgr. Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač
Za OÚ: Jana Bekešová1. FV projednal rozpočtové opatření č.3/2018 týkající se úprav položek dotace z Úřadu práce
    a dotace hasičů z KÚ LK. Doporučuje ke schválení usnesení č. 3/1/2019.


2. Byla provedena kontrola pokladny a pokladních dokladů. Hotovost ke dni
    provedené kontroly souhlasí.


3. Byla provedena kontrola účetních dokladů a faktur za období 11-12 /2018. Nebyly
    shledány žádné nedostatky.


4. FV projednal žádost o finanční příspěvek pro ZŠ Mníšek na ubytovací a stravovací
    služby žáků při zimním pobytu s lyžařskou průpravou ve dnech 3.-8.2. 2019. Doporučuje
    ke schválení návrh usnesení č. 2/1/2019, doplněný o výši částky finančního příspěvku.

5. FV projednal cenovou nabídku firmy FCC Liberec s.r.o., porovnal ji s nabídkou na rok
    2018 a shledal, že dochází k navýšení cca 5%. Z výkazu hodnocení plnění rozpočtu
    v porovnání posledních tří let jsme došli k závěru, že platby obce za svoz odpadů zůstávají
    přibližně na stejné úrovni.

 

    Zapsal: Martin Hodač


    Dne 17.1.2019

 

     (Originál zápisu je k nahlédnutí na OÚ)

Starší příspěvek Tříkrálová sbírka
Novější příspěvek Výběrové řízení na uzavření smlouvy o...