Zasedání finančního výboru 17.1. 2019

Zasedání finančního výboru 17.1. 2019

  • zveřejnil (a): Martin Hodač
  • 22. ledna 2019

Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 17.1.2019Přítomni: Mgr. Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač
Za OÚ: Jana Bekešová1. FV projednal rozpočtové opatření č.3/2018 týkající se úprav položek dotace z Úřadu práce
    a dotace hasičů z KÚ LK. Doporučuje ke schválení usnesení č. 3/1/2019.


2. Byla provedena kontrola pokladny a pokladních dokladů. Hotovost ke dni
    provedené kontroly souhlasí.


3. Byla provedena kontrola účetních dokladů a faktur za období 11-12 /2018. Nebyly
    shledány žádné nedostatky.


4. FV projednal žádost o finanční příspěvek pro ZŠ Mníšek na ubytovací a stravovací
    služby žáků při zimním pobytu s lyžařskou průpravou ve dnech 3.-8.2. 2019. Doporučuje
    ke schválení návrh usnesení č. 2/1/2019, doplněný o výši částky finančního příspěvku.

5. FV projednal cenovou nabídku firmy FCC Liberec s.r.o., porovnal ji s nabídkou na rok
    2018 a shledal, že dochází k navýšení cca 5%. Z výkazu hodnocení plnění rozpočtu
    v porovnání posledních tří let jsme došli k závěru, že platby obce za svoz odpadů zůstávají
    přibližně na stejné úrovni.

 

    Zapsal: Martin Hodač


    Dne 17.1.2019

 

     (Originál zápisu je k nahlédnutí na OÚ)

Starší příspěvek Tříkrálová sbírka
Novější příspěvek Výběrové řízení na uzavření smlouvy o...

Související

Oldřichovské listy č.58 »

Jiřina Vávrová - 30.11.2020 - občasník

Autobus 72 od 1.12.2020 až k sokolovně i Na Pily »

Pozor, dobrá zpráva, malý autobus pojede od zítřka již v celé trase. Sice stále pojede stavbou, ale časy by měly stíhat. Na školní spoj na...

Radim Šarapatka - 30.11.2020 -

Asfalt položen, ale uzavírka až do 7.12.2020 »

    V sobotu 28.12.2020 byl položen poslední díl asfaltu až k Ekocentru. Od pondělí 30.11 až do pondělí 7.12.2020 včetně bude na silnici probíhat...

Radim Šarapatka - 29.11.2020 - doprava silnice

Finální Asfaltování (čtvrtek 26.11.2020) »

Ve středu 25.11.2020 položila stavba finální asfalt od lesa k železničnímu přejezdu (730 m) a připravila si sjezdy a otočku u Sokolovny. Dnes stavba...

Radim Šarapatka - 26.11.2020 - doprava silnice

Finální asfaltování (středa – sobota 25.-28.11.2020) »

Rekonstrukce silnice se blíží do finále. Už máme v celé délce podkladní stabilní vrstvu i první vrstvu asfaltu. Dle klimatických podmínek začne...

Radim Šarapatka - 21.11.2020 - doprava silnice zastupitelstvo

Mikuláš jinak »

Mikulášská nadílka - letos jinak Vánoční akce jsou bohužel zrušeny. Jediná, kterou je možné uskutečnit, je individuální procházka obcí k Betlému pro...

Jiřina Vávrová - 20.11.2020 - Mikulášská Živo v Hájích

Sběrné místo -panelárna »

Od soboty 21.11.2020 opět otevřeno sběrné místo- panelárna. Pouze soboty.

Jana Bekešová - 18.11.2020 - úřední deska

OZNÁMENÍ – podávání žádostí do změny územního plánu »

OZNÁMENÍ ! Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území obce Oldřichov v Hájích sdělujeme, že do 31. 12. 2020 mohou podávat žádosti na změnu...

Jana Bekešová - 11.11.2020 - úřední deska územní plán

Sběrné místo/ panelárna/ – Uzavřeno do odvolání »

Sběrné místo-/panelárna/ do odvolání uzavřeno, i v  sobotu!!!!!

Jana Bekešová - 5.11.2020 - úřední deska