Zasedání finančního výboru 3.12. 2018

Zasedání finančního výboru 3.12. 2018

  • Martin Hodač
  • 5. prosince 2018

Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 3.12.2018

 

Přítomni: Mgr.Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač

Za OÚ: Jana Bekešová

 

1. FV projednal a schválil rozpočtové opatření č.2


2. Byla provedena kontrola pokladny a pokladních dokladů. Hotovost ke dni

provedené kontroly souhlasí.


3. rozpočtové provizorium do schválení řádného rozpočtu - doplnění výše procent čerpání výdajů a příjmů


4. Byla provedena kontrola účetních dokladů a faktur za období 4-10 /2018. Nebyly

shledány žádné nedostatky.


5. schválení finančního příspěvku Klubík- doporučení sál zdarma


6 schválení finančního příspěvku ZŠ Mníšek


7.schválení účelové dotace ZŠ Mníšek

 

 

(Originál zápisu je k nahlédnutí na OÚ)

Starší příspěvek Tříkrálová sbírka
Novější příspěvek Veřejná vyhláška-stanovení přechodné...