Vyhlášky a nařízení

vyvěšeno příspěvek
28.05.2018 Evidence právních předpisů Obce Oldřichov v Hájích »
4.01.201821.2.2018 Provozní řád sběrného místa odpadů »
4.01.2018 Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů »
4.01.2018 Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů »
25.09.2017 Obecně závazná vyhláška 1/2017 »
22.06.201710.7.2017 Návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Oldřichov v Hájích č.1/2017 »
15.04.2016 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů »
24.08.2015 Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem »
23.03.2015 Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem »
19.11.2012 Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů »
12.09.2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt »
vyhlaska-2011-09-16b
12.09.2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství »
vyhlaska-2011-09-16e

počet položek: 13