Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
14.08.2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci stavby III/2904 Oldřichov v Hájích -humanizace průtahu »

13.08.201924.8.2019 Dovolená »
Od 19.8.2019 do 23.8.2019  obecní úřad Oldřichov v Hájích uzavřen z důvodu dovolené
12.08.2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 19.8.2019 V 18.00 »
7.08.2019 Nařízení státní veterinární správy »
2.08.2019 Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci »

23.07.20199.8.2019 Dražební vyhláška »
17.07.201919.7.2019 Dovolená »
Dne 18.7.2019 obecní úřad Oldřichov v Hájích uzavřen z důvodu dovolené
15.07.2019 Výlet 2019 »
15.07.201923.7.2019 Mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 22.7.2019 »
11.07.201929.7.2019 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci »

8.07.2019 Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2018 »
4.07.201910.7.2019 Sběrný dvůr »
Sběrný dvůr v sobotu 6.7.2019 uzavřen -státní svátek
3.07.2019 Upozornění pro vlastníky lesů »

27.06.2019 Dovolená-zdravotní středisko Mníšek »
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Dne 8. 7. – 23. 7. 2019 bude ordinace praktického lékaře pro dospělé uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.  
26.06.2019 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko »
24.06.2019 Zubní lékařka Mníšek »
7.06.201924.6.2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 17.6.2019 »
7.06.201927.6.2019 Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské podhůří za rok 2018 »
5.06.2019 Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018 »
4.06.201920.6.2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci »

28.05.2019 Dovolená »
Dovolená Obecní úřad- J.Bekešová Ve dnech od 10.6.2019-23.6. 2019 bude obecní úřad z důvodu dovolené /J.Bekešové/ uzavřen.
23.05.201911.6.2019 Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko za rok 2018 »
20.05.201928.5.2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 27.5.2019 »
10.05.201928.5.2019 Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-Vodovod Oldřichov v Hájích,VIII.stavba »

2.05.201920.5.2019 Oznámení -Zpráva o vlivu na životní prostředí záměru Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí TURÓW. »
2.05.201928.5.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu »
29.04.201930.5.2019 Celkové vyúčtování ceny vodné a stočné za rok 2018-SVS »
25.04.201928.5.2019 Veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí na rok 2019 »

24.04.20192.5.2019 První zasedání volební komise »
18.04.201930.4.2019 Zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2019 »
10.04.201931.12.2019 Oznámení rozpočtová opatření Mikroregionu Jizerské podhůří »
10.04.201931.7.2019 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Jizerské podhůří »
4.04.20196.5.2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy »

2.04.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků »
1.04.201917.4.2019 Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích »

26.03.2019 Oznámení -Závěrečný účet obce Oldřichov v Hájích sestavený k 31.12.2018 »
21.03.20198.4.2019 Návrh rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na rok 2019 »
19.03.201926.3.2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE »
15.03.20192.4.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č.2 »
14.03.20191.4.2019 Opatření obecné povahy – přechodná úprava: „Revitalizace brownfieldu bývalé panelárny v Oldřichově v Hájích »

11.03.201927.3.2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2019 »
5.03.2019 Nedostatečně identifikovaný vlastník »

26.02.201914.3.2019 Závěrečný účet za rok 2018 Obce Oldřichov v Hájích »
26.02.2019 Zasedání finančního výboru 20.2. 2019 »
Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 20.2.2019 Přítomni: Mgr. Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač Za OÚ: Jana Bekešová 1. Byla provedena kontrola pokladny a pokladních dokladů. Hotovost ke dni     provedené kontroly souhlasí. 2. Byla provedena kontrola účetních dokladů a faktur za měsíc leden 2019. Nebyly    ...
22.02.201927.3.2019 Změna územního plánu města a obce Bogatynia – území povrchového hnědouhelného dolu Turów v katastru obce Opolno-Zdrój, zveřejnění doplnění informací uvedených ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí »
18.02.201926.2.2019 Zasedání zastupitelstva obce »
11.02.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ÚČETNÍ OBCE Nová Ves »
6.02.2019 Výběrové řízení-vodovod »
6.02.2019 Výběrové řízení- splašková kanalizace »
29.01.201926.4.2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství »
22.01.2019 Zasedání finančního výboru 17.1. 2019 »
Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 17.1.2019 Přítomni: Mgr. Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač Za OÚ: Jana Bekešová 1. FV projednal rozpočtové opatření č.3/2018 týkající se úprav položek dotace z Úřadu práce     a dotace hasičů z KÚ LK. Doporučuje ke schválení usnesení č. 3/1/2019. 2. Byla provedena kontrola...
22.01.2019 Tříkrálová sbírka »
16.01.20191.2.2019 Záměr prodat, směnit,darovat,pronajmout,vypůjčit nemovitost-ppč. 1374/3 »
16.01.20191.2.2019 Záměr prodat, směnit,darovat,pronajmout,vypůjčit nemovitost-ppč. 2175/1 »
14.01.201922.1.2019 Zasedání zastupitelstva obce dne 21.1.2019 »
14.01.2019 Rozšíření úředních hodin pro daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 »
9.01.2019 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu »
9.01.2019 Oprava ordinačních hodin zdravotního střediska Mníšek »
7.01.201923.1.2019 Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře »

počet položek: 59