Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
17.12.2018 Výběrové řízení »
11.12.2018 Oznámení o rozpočtovém opatření č.2 »
10.12.201810.1.2019 Veřejná vyhláška- Návrh opatření obecné povahy č.1 »
6.12.2018 Oznámení o rozpočtovém provizoriu »
6.12.201827.12.2018 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2019 »
5.12.2018 Zasedání finančního výboru 3.12. 2018 »
Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 3.12.2018   Přítomni: Mgr.Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač Za OÚ: Jana Bekešová   1. FV projednal a schválil rozpočtové opatření č.2 2. Byla provedena kontrola pokladny a pokladních dokladů. Hotovost ke dni provedené kontroly souhlasí. 3. rozpočtové provizorium do...
30.11.2018 Tříkrálová sbírka »

26.11.20184.12.2018 Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích dne 3.12.2018 »
23.11.2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2019 a rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021 »
22.11.201810.12.2018 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provoz na pozemních komunikacích »
21.11.2018 Praktický lékař Mníšek- kontakt a ordinační hodiny »
Vážení pacienti, od 7. 8. 2018 převezme společnost Praktický lékař Mníšek, s.r.o. ordinaci praktického lékaře pro dospělé. Budeme poskytovat služby, na které jste byli zvyklí (odběry, očkování, infuze, EKG, neschopenky, pracovně lékařské služby, návštěvy a další). Ordinace bude nadále v tomto zdravotním středisku, stejně tak sestřička Kamila...
15.11.2018 Uzavření pošty »

22.10.201831.10.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 29.10.2018 »
8.10.201824.10.2018 Oznámení o zahájení řízení- humanizace průtahu-chodníky »
8.10.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce »
19.09.20188.10.2018 Oznámení o době konání voleb do zastupitelstva obce »
18.09.20182.10.2018 Výzva k podání nabídky- dodavatel služeb na zajištění zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích »
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Krycí list nabídky Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace Návrh smlouvy o dílo Plán zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích Termín pro podání nabídek je do 27.9.2018 do...
17.09.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů »
5.09.201821.9.2018 Plán zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích »
5.09.201821.9.2018 Záměr prodat, směnit,darovat,pronajmout,vypůjčit nemovitost-ppč. 921/1 »
5.09.20182.10.2018 Zasedání okrskové volební komise »
27.08.201812.9.2018 Oznámení hejtmana Libereckého kraje »
24.08.2018 Nedostatečně identifikovaný vlastník- aktualizace dat k 1.8.2018 »
20.08.201828.8.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE »
20.08.201827.8.2017 Oznámení hejtmana Libereckého kraje »
17.08.20182.10.2018 Informace o počtu a sídle volebního okrsku »
13.08.2018 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Náves Oldřichov v Hájích- S01 altán »
Obec Oldřichov v Hájích vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele objektu altánu umístěného před budovou obecního úřadu dle přiložené dokumentace. Odhadovaná cena díla je 300 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek do pátku 24.8.2018 do 10:00. Vyhodnocení nabídek v pátek 24.8.2018 od 11:00 (může se zúčastnit jeden zástupce...
13.08.201813.8.2018 Oznámení hejtmana Libereckého kraje »
10.08.201827.8.2018 Záměr prodat, směnit,darovat,pronajmout,vypůjčit nemovitost – 289/9 a 288/3 »
9.08.2018 3.ROČNÍK OSLAV MIKROREGIONU HRÁDECKO-CHRASTAVSKO »

mikroregion plakat01
3.08.201821.8.2018 Nařízení státní veterinární správy »

27.07.20182.1.2019 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů MJP »
25.07.2018 Ordinace praktického lékaře Mníšek »
25.07.201810.8.2018 Stavební povolení- humanizace průtahu III/2904 Oldřichov v Hájích »
24.07.20189.8.2017 Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu »
13.07.201831.7.2018 veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích »
10.07.201828.8.2018 Veřejná vyhláška Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území »
2.07.2018 Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu obce Oldřichov v Hájích za rok 2017 »
2.07.2018 Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č.1-2018 »
2.07.2018 Oznámení o stanovení počtu zastupitelů obce Oldřichov v Hájích pro volební období 2018-2022 »
2.07.2018 Oznámení Mikroregionu Hradecko-Chrastavsko »
18.06.201826.6.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 25.6.2018 »
8.06.201826.6.2018 Oznámení o zahájení řízení- Oldřichov v Hájích- humanizace průtahu »
7.06.20182.1.2019 Rozpočtové opatření MJP »
7.06.201831.7.2018 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů MJP »
7.06.201825.6.2018 Závěrečný účet MJP »
4.06.2018 Autobusem na Pily od 11. června 2018 »
Za truhlárnou Na Pilách již stojí hotová autobusová zastávka s otočkou. Po dlouhé přípravě se tedy blíží zahájení autobusového provozu Na Pily. Ve středu 23. května 2018 se osazovaly dopravní značky - označník zastávky a zákaz stání v otočce. KORID LK - koordinátor veřejné dopravy již ve spolupráci s dopravcem ČSAD Liberec navrhl úpravu jízdního...
1.06.201818.6.2018 Záměr prodat,směnit,darovat, pronajmout,vypůjčit ppč. 2096/2 »
1.06.2018 Osvědčení o úspoře emisí »
31.05.2018 Certifikát environmentálního vyúčtování »
31.05.2018 Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko »
31.05.201818.6.2018 Veřejná vyhláška- Návrh úpravy silničního provozu »
22.05.2018 GDPR-pověřenec »
10.05.2018 Obecný postup při výpadku elektřiny »
10.05.201828.5.2018 Záměr prodat,směnit,darovat, pronajmout,vypůjčit p.p.č. 989/1 »
25.04.201828.5.2018 Celkové vyúčtování výpočtu pro tvorbu ceny vodného a stočného -SVS »
24.04.201829.5.2018 Veřejná vyhláška »

24.04.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu »
23.04.201810.5.2018 Závěrečný účet obce Oldřichov v Hájích za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření »
16.04.201824.4.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 23.4.2018 »
10.04.2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2018 »
6.04.201824.4.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 »
21.03.20186.4.2018 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci »

16.03.20183.4.2018 Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci »

12.02.201821.2.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE v pondělí 19.2.2018 od 18:00 »
6.02.201818.4.2018 Informace k nabídce pozemků k pronájmu/propachtování »

29.01.201821.2.2018 Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku »
17.01.20182.5.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů »
16.01.2018 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu »
15.01.201830.1.2018 Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta »
15.01.201830.1.2018 Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku »
4.01.201821.2.2018 Dražební vyhláška »

počet položek: 72