Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
18.06.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 25.6.2018 »
8.06.2018 Oznámení o zahájení řízení- Oldřichov v Hájích- humanizace průtahu »
7.06.2018 Rozpočtové opatření MJP »
7.06.2018 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů MJP »
7.06.2018 Závěrečný účet MJP »
4.06.2018 Autobusem na Pily od 11. června 2018 »
Za truhlárnou Na Pilách již stojí hotová autobusová zastávka s otočkou. Po dlouhé přípravě se tedy blíží zahájení autobusového provozu Na Pily. Ve středu 23. května 2018 se osazovaly dopravní značky - označník zastávky a zákaz stání v otočce. KORID LK - koordinátor veřejné dopravy již ve spolupráci s dopravcem ČSAD Liberec navrhl úpravu jízdního...
1.06.201818.6.2018 Záměr prodat,směnit,darovat, pronajmout,vypůjčit ppč. 2096/2 »
1.06.2018 Osvědčení o úspoře emisí »
31.05.2018 Certifikát environmentálního vyúčtování »
31.05.2018 Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko »
31.05.201818.6.2018 Veřejná vyhláška- Návrh úpravy silničního provozu »
22.05.2018 GDPR-pověřenec »
10.05.2018 Obecný postup při výpadku elektřiny »
10.05.201828.5.2018 Záměr prodat,směnit,darovat, pronajmout,vypůjčit p.p.č. 989/1 »
25.04.201828.5.2018 Celkové vyúčtování výpočtu pro tvorbu ceny vodného a stočného -SVS »
24.04.201829.5.2018 Veřejná vyhláška »

24.04.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu »
23.04.201810.5.2018 Závěrečný účet obce Oldřichov v Hájích za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření »
16.04.201824.4.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 23.4.2018 »
10.04.2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2018 »
6.04.201824.4.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 »
21.03.20186.4.2018 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci »

16.03.20183.4.2018 Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci »

12.02.201821.2.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE v pondělí 19.2.2018 od 18:00 »
6.02.201818.4.2018 Informace k nabídce pozemků k pronájmu/propachtování »

29.01.201821.2.2018 Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku »
17.01.20182.5.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů »
16.01.2018 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu »
15.01.201830.1.2018 Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta »
15.01.201830.1.2018 Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku »
4.01.201821.2.2018 Dražební vyhláška »

počet položek: 31