Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
1.04.201917.4.2019 Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích »

26.03.2019 Oznámení -Závěrečný účet obce Oldřichov v Hájích sestavený k 31.12.2018 »
21.03.20198.4.2019 Návrh rozpočtu obce Oldřichov v Hájích na rok 2019 »
19.03.201926.3.2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE »
15.03.20192.4.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č.2 »
14.03.20191.4.2019 Opatření obecné povahy – přechodná úprava: „Revitalizace brownfieldu bývalé panelárny v Oldřichově v Hájích »

11.03.201927.3.2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2019 »
5.03.2019 Nedostatečně identifikovaný vlastník »

26.02.201914.3.2019 Závěrečný účet za rok 2018 Obce Oldřichov v Hájích »
26.02.2019 Zasedání finančního výboru 20.2. 2019 »
Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 20.2.2019 Přítomni: Mgr. Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač Za OÚ: Jana Bekešová 1. Byla provedena kontrola pokladny a pokladních dokladů. Hotovost ke dni     provedené kontroly souhlasí. 2. Byla provedena kontrola účetních dokladů a faktur za měsíc leden 2019. Nebyly    ...
22.02.201927.3.2019 Změna územního plánu města a obce Bogatynia – území povrchového hnědouhelného dolu Turów v katastru obce Opolno-Zdrój, zveřejnění doplnění informací uvedených ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí »
18.02.201926.2.2019 Zasedání zastupitelstva obce »

počet položek: 219