Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
22.01.2019 Zasedání finančního výboru 17.1. 2019 »
Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 17.1.2019 Přítomni: Mgr. Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač Za OÚ: Jana Bekešová 1. FV projednal rozpočtové opatření č.3/2018 týkající se úprav položek dotace z Úřadu práce     a dotace hasičů z KÚ LK. Doporučuje ke schválení usnesení č. 3/1/2019. 2. Byla provedena kontrola...
22.01.2019 Tříkrálová sbírka »
16.01.2019 Záměr prodat, směnit,darovat,pronajmout,vypůjčit nemovitost-ppč. 1374/3 »
16.01.2019 Záměr prodat, směnit,darovat,pronajmout,vypůjčit nemovitost-ppč. 2175/1 »
14.01.201922.1.2019 Zasedání zastupitelstva obce dne 21.1.2019 »
14.01.2019 Rozšíření úředních hodin pro daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 »
9.01.2019 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu »
9.01.2019 Oprava ordinačních hodin zdravotního střediska Mníšek »
7.01.201923.1.2019 Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře »
17.12.2018 Výběrové řízení »
11.12.2018 Oznámení o rozpočtovém opatření č.2 »
10.12.201810.1.2019 Veřejná vyhláška- Návrh opatření obecné povahy č.1 »

počet položek: 191