Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
19.09.2018 Oznámení o době konání voleb do zastupitelstva obce »
18.09.2018 Výzva k podání nabídky- dodavatel služeb na zajištění zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích »
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Krycí list nabídky Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace Návrh smlouvy o dílo Plán zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích Termín pro podání nabídek je do 27.9.2018 do...
17.09.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů »
5.09.201821.9.2018 Plán zimní údržby místních komunikací obce Oldřichov v Hájích »
5.09.201821.9.2018 Záměr prodat, směnit,darovat,pronajmout,vypůjčit nemovitost-ppč. 921/1 »
5.09.2018 Zasedání okrskové volební komise »
27.08.201812.9.2018 Oznámení hejtmana Libereckého kraje »
24.08.2018 Nedostatečně identifikovaný vlastník- aktualizace dat k 1.8.2018 »
20.08.201828.8.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE »
20.08.201827.8.2017 Oznámení hejtmana Libereckého kraje »
17.08.2018 Informace o počtu a sídle volebního okrsku »
13.08.2018 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Náves Oldřichov v Hájích- S01 altán »
Obec Oldřichov v Hájích vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele objektu altánu umístěného před budovou obecního úřadu dle přiložené dokumentace. Odhadovaná cena díla je 300 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek do pátku 24.8.2018 do 10:00. Vyhodnocení nabídek v pátek 24.8.2018 od 11:00 (může se zúčastnit jeden zástupce...

počet položek: 167