Mikroregiony

Mikroregiony

Obec Oldřichov v Hájích se sdružuje v těchto uskupeních:  

 

Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko

vznikl 7. 10. 2005 pod původním názvem Svazek obcí Jizerské hory. V roce 2006 došlo k přejmenování na současný název. Společným cílem všech členů je trvale udržet řízený rozvoj území s podporou rozvoje cestovního ruchu vedoucí k vytvoření rovnováhy mezi ochranou přírody a turistickým ruchem v celém území Jizerských hor.

Členy jsou následující sdružení a mikroregiony: Mikroregion Tanvaldsko, Svazek obcí Smrk, dále města a obce Bedřichov, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Jablonec nad Nisou a Liberec. Toto zájmové sdružení právnických osob se snaží o vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a řešení specifických problémů Jizerských hor, vyplývajících z přírodních, demografických a ekonomických svébytností tohoto regionu. Jde především o ty problémy, které nelze řešit na úrovni jednotlivých obcí a mikroregionů. Věcným obsahem předmětu činnosti je především ochrana celého území, tvorba a naplňování koncepce cestovního ruchu a vytváření podmínek pro plnohodnotný život obyvatel celého regionu. Tato definice převzatá ze stanov sdružení shrnuje hlavní koncepci činnosti sdružení. Za téměř 7 let své existence má turistický region na svém kontě množství zajímavých projektů a aktivit. K největšímu rozvoji došlo v posledních dvou letech, kdy nastoupila jako projektová manažerka sdružení Renata Van Vleet. Vše se podařilo díky úspěchu projektu ROP NUTS II Severovýchod „Společný marketing cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory“, díky němuž může turistický region plně přejmout některé aktivity spojené s propagací Jizerských hor. Díky tomuto projektu vzniká nová podoba webových stránek www.jizerky.cz, vydávají se Jizerské noviny pro letní i zimní sezonu, podařilo se otevřít novou naučnou stezku Jany a Josefa V. Scheybalových, byla podpořena propagace Singltreku pod Smrkem, vydány image prospekty Jizerských hor i Liberce, materiály o Tanvaldsku a Frýdlantsku a mnoho dalších aktivit je připravováno.

Turistický region je úspěšný také při čerpání jiných dotačních titulů např. FMP Cíl 3 Česká republika - Polsko, díky němuž se podařilo realizovat workshopy informačních center a následně byla vydána mapa Jizerských hor pro letní a zimní sezónu. Proběhla velmi úspěšná výtvarná soutěž na téma víla Izerína, patronka Jizerských hor očima dětí, která vyvrcholila vernisáži a dětským dnem na Jizerce. 100 nejlepších prací bylo následně vystaveno na několika místech v Jizerských horách. V roce 2012 byla připravena dětská soutěž Tajemná místa Jizerských hor. Osm zajímavých, tajemných a hlavně méně známých míst v Jizerských horách, bylo označeno malou, kovovou, volně přístupnou tabulkou, na které je kód. Po objevení všech tabulek a rozluštění tajného kódu je úspěšným luštitelům předán dárek, skleněný penízek víly Izeríny. Byly vytvořeny nové webové stránky zaměřené na dětské návštěvníky na www.vilaizerina.cz.V roce 2012 byla také vydána dětská  kniha autorek Kláry Hoffmanové a Líby Pospíšilové "Putování s vílou Izerínou".

4_file_file_cs_trjh_obecne

3_file_file_cs_stanovy_trjh_9-11-2012

6_file_file_cs_strategie_rozvoje_jh

 

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko

Dobrovolný svazek obcí na Česko - Německo - Polském pomezí. Náš svazek čítá deset obcí, z toho jsou dvě města a osm venkovských sídel: Hrádek nad Nisou, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Rynoltice a Janovice v Podještědí

Svazek byl založen roku 2001. Všechny členské obce jsou na území Libereckého kraje.

Mikroregion Jizerské podhůří

Dobrovolný svazek obcí Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích.

Spolupráce a společný postup je uplatňován zejména v těchto oblastech: tvorba rozvojových koncepcí, programů a projektů svým významem a rozsahem přesahující hranice možnosti jednotlivé obce, realizace projektů přinášející výhody vyšší efektivity při organizaci pro více obcí, realizace regionálních a mikroregionálních projektů s využití finanční a jiné podpory z tuzemských a mezinárodních zdrojů a zajišťování a předávání informací důležitých pro činnost a rozvoj jednotlivých obcí. 

Místní akční skupina Podještědí, z.s

MAS Podještědí má v současné době 60 členů z toho 23 členů tvoří soukromý sektor, 12 členů neziskový sektor, tj. 58,3 % z celkového počtu členů. Z veřejného sektoru je to 25 obcí, tj. 41,7 % z celkového počtu členů. 

Místní akční skupina Podještědí vznikla k 24. 3. 2004 za účasti 18 členů. MAS se v témže roce úspěšně zúčastnila programu LEADER ČR 2004 pro 5 vybraných projektů a s dotací ve výši 4,2 mil. Kč. V roce 2005 to pak bylo 5 projektů v celkové výši dotace 2.7 mil. korun. V roce 2006 došlo k významnému rozšíření územní působnosti MAS na 27 obcí. 

vypis_spolkovy-rejstrik

strategie-clld_mas-podjestedi

stanovy_mas-podjestedi_2015

 

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.