Participativní část rozpočtu obce – pravidla

Participativní část rozpočtu obce – pravidla

19. 12. 2022 schválilo zastupitelstvo obce pravidla pro participativní část rozpočtu obce. 

Participativní část rozpočtu umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Zastupitelstvo vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v obci v daném roce vylepšit. Participativní část rozpočtu obce na rok 2023 je 50 000,- Kč.

Participativní část rozpočtu – pravidla

 

 1. Návrhy:

a) nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU

b) musí být podávány na investiční a neinvestiční akce

c) investiční a neinvestiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území obce Oldřichov v Hájích

d) investiční a neinvestiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo nemovitého majetku obce Oldřichov v Hájích

e) součástí návrhu musí být orientační rozpočet návrhu vč. DPH

 

 1. Obec zveřejní výzvu k podání návrhů:

a) na internetových stránkách obce

b) na úředních deskách

termín: do 22. prosince

 

 1. Návrhy mohou občané posílat:

a) písemně na adresu: Obecní úřad Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích 151

b) e-mailem na adresu: starosta@oldrichov.cz

c) osobně na OÚ Oldřichov v Hájích

navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail

termín: do 23. února

 

 1. Došlé návrhy posoudí zastupitelstvo obce z hlediska:

a) majetkových vztahů

b) finanční náročnosti

c) právních předpisů

d) možného technického řešení

e) termínu realizace

f) plánování a budoucnosti obce

a rozhodne o zařazení návrhů do ankety.

termín: do 1. března

 

 1. Oznámení o konání ankety a představení (seznam) návrhů, které jsou do ní zařazeny, bude zveřejněno:

a) na internetových stránkách obce

b) na úředních deskách

termín: do 9. března

 

 1. Anketa proběhne na OÚ Oldřichov v Hájích – v anketě mohou hlasovat občané obce Oldřichov v Hájích, kteří jsou k prvnímu dni hlasování starší 15 let, po předložení platného průkazu totožnosti; po ověření způsobilosti hlasovat obdrží hlasující anketní lístek; hlasující označí na anketním lístku jeden návrh a vhodí jej do zapečetěné hlasovací schránky; anketní lístek, v němž bude označeno více návrhů než jeden, je neplatný; hlasovací schránku otevře a sčítání hlasů pro jednotlivé návrhy provede zastupitelstvo obce.

termín: do 8. dubna

 

 1. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce zastupitelé odsouhlasí realizaci projektů – projekty budou seřazeny podle počtu hlasů až do celkové částky určené k rozdělení (participativní části rozpočtu). V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí los.

termín: do 21. dubna

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
 • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
 • Tel.: (+420) 482 725 093-94
 • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
 • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
 • Datová schránka: 6tfbi63
 • IČ: 00481483
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.