Zápis ze ZO 28.2.2022

Zápis ze ZO 28.2.2022

Celé znění zápisu bude zveřejněno po ověření

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
13/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení systému odpadového hospodářství. 5 0 0
14/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje žádost o prodloužení termínu dodání dopravního automobilu pro SDH Oldřichov v Hájích na 30.4.2022 bez uplatnění sankcí vyplývajících ze smlouvy. 5 0 0
15/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje podporu akce „UKLIĎME ČESKO“, spočívající ve svozu posbíraného odpadu a likvidace prostřednictvím sběrného místa obce. 5 0 0
16/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje úpravu Smlouvy o poskytování právní pomoci ze dne 13.12.2016 s účinností od 1.1.2017, která navyšuje měsíční paušální odměnu ze stávajících 5 000,-Kč na 10 000,-Kč (bez DPH). 4 0 1
17/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč pro žadatele ZŠ a MŠ Mníšek, p.o. se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, který bude použit na úhradu dopravy a vstupného na kulturní a společenské akce pro děti s trvalým pobytem v obci Oldřichov v Hájích. Finanční příspěvek bude zaslán na účet žadatele č. 181329912/0300. 5 0 0
18/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro žadatele Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem, IČ: 46745017 jako příspěvek k pořádání jízdy historického parního vlaku dne 3.září 2022 ze stanice Liberec do stanice Frýdlant a zpět. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele č. 233184787/0300. 5 0 0
19/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje akceptaci nabídky firmy Galileo Corporation, s r.o., na tvorbu nových webových stránek obce Oldřichov v Hájích. 5 0 0
20/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje poskytnutí finančního daru na Veřejnou finanční sbírku na pomoc Červeného kříže Ukrajině ve výši 30 000,-Kč. Částka bude zaslána na účet číslo 333999/2700, variabilní symbol 1502. 5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.