Zápis ze ZO z 1.3.2021

Zápis ze ZO z 1.3.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-01_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
10/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru ve výši 5,-Kč/obyvatele ve prospěch Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec.  5 0 0
11/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje převod pozemkových parcel č. 16/22 a 16/24 v k.ú. Oldřichov v Hájích, které byly odděleny od pozemkové parcely č. 16/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích Geometrickými plány č. 813-289/2016 a 822-115/2017 z vlastnictví Správy železnic, státní organizace do vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích. 5 0 0
nebylo přijato 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje vyřazení komunikace na pozemkové parcele č. 409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích z Plánu zimní údržby obce Oldřichov v Hájích a souhlasí s proplacením způsobené škody na travním porostu ve výši 16 000,-Kč ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích, tj. manželů Eichlerových, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 1 4 0
12/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a předběžně schvaluje výstavbu dvou RD na pozemkové parcele č. 148/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích, které bude podmíněno projednáním a schválením v rámci 1. změny ÚPO.  4 0 1
13/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu. 5 0 0
14/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr vyhotovení projektu odvodnění obecní komunikace na Máslák a dešťové kanalizace za silniční vpustí a pověřuje starostu obce k přípravě dokumentace a k jednání se SŽ a Libereckým krajem o finanční spoluúčasti. 5 0 0
15/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje podání žádostí o dotaci na tyto akce:
Rekonstrukce MK k zastávce ČD
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, výměna vrat
Náves v Oldřichově v Hájích
Vodovod Oldřichov v Hájích, VIII. stavba
Pořízení dopravního prostředku JPO SDH Oldřichov v Hájích
5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.