Zápis ze ZO z 27.4.2020

Zápis ze ZO z 27.4.2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-04-27_zápis-ZO

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
24/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.9.2020 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 30.9.2020 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
7 0 0
25/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru, v rámci systému financování hospice ve výši 5,- Kč/obyvatel obce pro HOSPIC sv. ZDISLAVY, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV- Perštýn. 7 0 0
26/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 46331 Chrastava na financování letních táborů. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele č. 181329912/0300. 7 0 0
nebylo přijato 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 465/20, 460 07 Liberec 3. 0 6 1
27/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2410/19, 190 00 Praha Libeň k pozemkům p.č. 782/3 a 1243 v K. /. Oldřichov v Hájích. Služebnost je sjednána na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč. 7 0 0
28/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o pronájmu na akci č. 03/2020 s DSO Mikroregion Frýdlantsko, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant na pronájem podia s příslušenstvím na akci Oldřichovský festival ve dnech 5. 9. – 6. 9. 2020. 7 0 0
29/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtový výhled na období let 2020 – 2034, který je přílohou tohoto zápisu. 4 0 3
30/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s pachtýřem Jakubem Sedlákem, bytem XXXXXX Mníšek na pozemky obce p.č. 733/1, 719/5, 753/2, 2156/4, 754/2 a 803/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích na období od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2025 za celkovou cenu 7 846,-Kč ročně. 6 1 0
31/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2019 v předloženém stavu bez připomínek. 6 0 1
nebylo přijato 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje podání hromadné žádosti na Lesy ČR, a.s. a Správu CHKO JH k průjezdu osobních vozidel v trase lesního úseku.  1 4 2

 

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.