Veřejná vyhláška – rozhodnutí o enviromentálních podmínkách pro záměr Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turow

Veřejná vyhláška – rozhodnutí o enviromentálních podmínkách pro záměr Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turow