Zápis ze ZO 19.8.2019

Zápis ze ZO 19.8.2019

Celé znění zápisu naleznete zde: 2019-08-19_zápis_ZO

č. usnesení ze dne Usnesení pro proti zdržel/a se
79/8/2019 19. srpna 2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019, které navyšuje rozpočet na rok 2019 v příjmech i výdajích o 157 310,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 15 617 141,48,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 11 853 670,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.  6 0 1
80/8/2019 19. srpna 2019 ZO projednalo a schvaluje žádost o dotaci z Fondu projektů podporovaných Libereckým krajem na finanční spoluúčast při stavbě splaškové kanalizace uložené do krajské silnice č. III/2904. 7 0 0
81/8/2019 19. srpna 2019 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti s panem Jaromírem Zdeňkem ze dne 13. 11. 2018.  7 0 0
82/8/2019 19. srpna 2019 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne 15. 8. 2019. 7 0 0

 

Starší příspěvek Zápis ze zasedání ZO 25.11.2019
Novější příspěvek Zápis ze ZO 30.9.2019