Zápis ze zasedání ZO 21.10.2019

Zápis ze zasedání ZO 21.10.2019

Zápis v celém znění naleznete zde: 2019-10-21_zápis ZO_anonym

č. usnesení datum Znění usnesení pro proti zdržel/a se
89/10/2019 21. října 2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019, které upravuje položku 6121 – budovy, stavby, haly o – 11 000,-Kč a položku 5222 – neinvestiční transfery spolkům o 11 000,-Kč. Na celkový objem rozpočtu nemá vliv. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je součástí tohoto zápisu 5 0 1
90/10/2019 21. října 2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3630/2019 na období od roku 2020 do roku 2023 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508. 6 0 0
91/10/2019 21. října 2019 ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti k části pozemků č. 1315/1 a 1317 v k.ú. Oldřichov v Hájích s vlastníkem pozemků Ing. Lukášem Plechatým za účelem provozu a údržby stavby místní komunikace. Věcné břemeno se zřizuje na dobu trvání stavby komunikace za jednorázovou úplatu ve výši 25 000,-Kč. 6 0 0
92/10/2019 21. října 2019 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru bez připomínek. 6 0 0

 

Zveřejnění zajišťuje Radim Šarapatka, člen ZO

Starší příspěvek ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE...
Novější příspěvek Zápis ze zasedání ZO 25.11.2019