Zápis ze zasedání ZO 21.10.2019

Zápis ze zasedání ZO 21.10.2019

Zápis v celém znění naleznete zde: 2019-10-21_zápis ZO_anonym

č. usnesení datum Znění usnesení pro proti zdržel/a se
89/10/2019 21. října 2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019, které upravuje položku 6121 – budovy, stavby, haly o – 11 000,-Kč a položku 5222 – neinvestiční transfery spolkům o 11 000,-Kč. Na celkový objem rozpočtu nemá vliv. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je součástí tohoto zápisu 5 0 1
90/10/2019 21. října 2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3630/2019 na období od roku 2020 do roku 2023 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508. 6 0 0
91/10/2019 21. října 2019 ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti k části pozemků č. 1315/1 a 1317 v k.ú. Oldřichov v Hájích s vlastníkem pozemků Ing. Lukášem Plechatým za účelem provozu a údržby stavby místní komunikace. Věcné břemeno se zřizuje na dobu trvání stavby komunikace za jednorázovou úplatu ve výši 25 000,-Kč. 6 0 0
92/10/2019 21. října 2019 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru bez připomínek. 6 0 0

 

Zveřejnění zajišťuje Radim Šarapatka, člen ZO

Starší příspěvek ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE...
Novější příspěvek Zápis ze zasedání ZO 25.11.2019

Související

Finální Asfaltování (čtvrtek 26.11.2020) »

Ve středu 25.11.2020 položila stavba finální asfalt od lesa k železničnímu přejezdu (730 m) a připravila si sjezdy a otočku u Sokolovny. Dnes stavba...

Radim Šarapatka - 26.11.2020 - doprava silnice

Finální asfaltování (středa – sobota 25.-28.11.2020) »

Rekonstrukce silnice se blíží do finále. Už máme v celé délce podkladní stabilní vrstvu i první vrstvu asfaltu. Dle klimatických podmínek začne...

Radim Šarapatka - 21.11.2020 - doprava silnice zastupitelstvo

Mikuláš jinak »

Mikulášská nadílka - letos jinak Vánoční akce jsou bohužel zrušeny. Jediná, kterou je možné uskutečnit, je individuální procházka obcí k Betlému pro...

Jiřina Vávrová - 20.11.2020 - Mikulášská Živo v Hájích

Sběrné místo -panelárna »

Od soboty 21.11.2020 opět otevřeno sběrné místo- panelárna. Pouze soboty.

Jana Bekešová - 18.11.2020 - úřední deska

OZNÁMENÍ – podávání žádostí do změny územního plánu »

OZNÁMENÍ ! Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území obce Oldřichov v Hájích sdělujeme, že do 31. 12. 2020 mohou podávat žádosti na změnu...

Jana Bekešová - 11.11.2020 - úřední deska územní plán

Sběrné místo/ panelárna/ – Uzavřeno do odvolání »

Sběrné místo-/panelárna/ do odvolání uzavřeno, i v  sobotu!!!!!

Jana Bekešová - 5.11.2020 - úřední deska

ZRUŠENÉ AKCE »

Vzhledem k současné situaci se ruší Strašidelný les, Mikulášská a vánoční trhy. Děkujeme za pochopení

Jiřina Vávrová - 29.10.2020 -

Veřejná vyhláška »

Jana Bekešová - 29.10.2020 - úřední deska