Zápis ze ZO z 17.6.2019

Zápis ze ZO z 17.6.2019

Celé znění zápisu v anonymizované podobě naleznete zde 2019-06-17_zápis ZO OvH_anonym

Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
66/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o provedení stavby č. 01/2019 „ Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu – chodníky“ s vybraným dodavatelem Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 Liberec, IČ: 25014391. 6 0 0
67/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora „TDI – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem W-INVEST WÜNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 04384431. 6 0 0
68/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „ BOZP – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem QISO – MIRAIS, s.r.o., se sídlem Za Opravnou 276/8, 150 00 Praha 5, IČ: 26449790. 6 0 0
69/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019, které upravuje rozpočet v přijmech o 43 000,-Kč na celkových 15 459 831,-Kč a výdaje o 43 000,-Kč na celkových 11 696 360,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je součástí tohoto zápisu. 6 0 0
70/6/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 1040/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 6 0 0
71/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o věcném břemenu na pozemkové parcele č. 2059 v k. ú. Oldřichov v Hájích za účelem provozu a udržování vodovodní přípojky pro RD čp. 66 ve vlastnictví Jiřiny a Karla Novotného. 6 0 0
72/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Oldřichov v Hájích na období 2019 – 2028. 5 0 0
73/6/2019 ZO projednalo a schvaluje cenu pro vodné na kalendářní rok 2020 ve výši 35,86 Kč včetně DPH. 5 0 0
74/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o pronájmu na akci 08/2019 s půjčitelem Mikroregion Frýdlantsko, IČ: 70946213, zastoupený předsedou Vladimírem Stříbrným, jejímž předmětem je pronájem pódia Stagemobil L s příslušenstvím. 5 0 0
75/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemkových parcelách č. 2020/1 a 1189/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích pro oprávněné Andrea a Ing. Martin Synek za účelem provozovat, opravovat a udržovat na dotčených pozemcích přípojku NN pro RD čp. 400. 5 0 0
76/6/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání FV bez připomínek. 5 0 0

 

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

komise a výbory

Archív kategorie

20231202012019220182

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.