Zápis ze ZO z 17.6.2019

Zápis ze ZO z 17.6.2019

Celé znění zápisu v anonymizované podobě naleznete zde 2019-06-17_zápis ZO OvH_anonym

Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
66/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o provedení stavby č. 01/2019 „ Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu – chodníky“ s vybraným dodavatelem Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 Liberec, IČ: 25014391. 6 0 0
67/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora „TDI – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem W-INVEST WÜNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 04384431. 6 0 0
68/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „ BOZP – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem QISO – MIRAIS, s.r.o., se sídlem Za Opravnou 276/8, 150 00 Praha 5, IČ: 26449790. 6 0 0
69/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019, které upravuje rozpočet v přijmech o 43 000,-Kč na celkových 15 459 831,-Kč a výdaje o 43 000,-Kč na celkových 11 696 360,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je součástí tohoto zápisu. 6 0 0
70/6/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 1040/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 6 0 0
71/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o věcném břemenu na pozemkové parcele č. 2059 v k. ú. Oldřichov v Hájích za účelem provozu a udržování vodovodní přípojky pro RD čp. 66 ve vlastnictví Jiřiny a Karla Novotného. 6 0 0
72/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Oldřichov v Hájích na období 2019 – 2028. 5 0 0
73/6/2019 ZO projednalo a schvaluje cenu pro vodné na kalendářní rok 2020 ve výši 35,86 Kč včetně DPH. 5 0 0
74/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o pronájmu na akci 08/2019 s půjčitelem Mikroregion Frýdlantsko, IČ: 70946213, zastoupený předsedou Vladimírem Stříbrným, jejímž předmětem je pronájem pódia Stagemobil L s příslušenstvím. 5 0 0
75/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemkových parcelách č. 2020/1 a 1189/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích pro oprávněné Andrea a Ing. Martin Synek za účelem provozovat, opravovat a udržovat na dotčených pozemcích přípojku NN pro RD čp. 400. 5 0 0
76/6/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání FV bez připomínek. 5 0 0

 

Starší příspěvek Sportovní předfestivalové klání
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 22.7.2019

Související

Finální Asfaltování (čtvrtek 26.11.2020) »

Ve středu 25.11.2020 položila stavba finální asfalt od lesa k železničnímu přejezdu (730 m) a připravila si sjezdy a otočku u Sokolovny. Dnes stavba...

Radim Šarapatka - 26.11.2020 - doprava silnice

Finální asfaltování (středa – sobota 25.-28.11.2020) »

Rekonstrukce silnice se blíží do finále. Už máme v celé délce podkladní stabilní vrstvu i první vrstvu asfaltu. Dle klimatických podmínek začne...

Radim Šarapatka - 21.11.2020 - doprava silnice zastupitelstvo

Mikuláš jinak »

Mikulášská nadílka - letos jinak Vánoční akce jsou bohužel zrušeny. Jediná, kterou je možné uskutečnit, je individuální procházka obcí k Betlému pro...

Jiřina Vávrová - 20.11.2020 - Mikulášská Živo v Hájích

Sběrné místo -panelárna »

Od soboty 21.11.2020 opět otevřeno sběrné místo- panelárna. Pouze soboty.

Jana Bekešová - 18.11.2020 - úřední deska

OZNÁMENÍ – podávání žádostí do změny územního plánu »

OZNÁMENÍ ! Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území obce Oldřichov v Hájích sdělujeme, že do 31. 12. 2020 mohou podávat žádosti na změnu...

Jana Bekešová - 11.11.2020 - úřední deska územní plán

Sběrné místo/ panelárna/ – Uzavřeno do odvolání »

Sběrné místo-/panelárna/ do odvolání uzavřeno, i v  sobotu!!!!!

Jana Bekešová - 5.11.2020 - úřední deska

ZRUŠENÉ AKCE »

Vzhledem k současné situaci se ruší Strašidelný les, Mikulášská a vánoční trhy. Děkujeme za pochopení

Jiřina Vávrová - 29.10.2020 -

Veřejná vyhláška »

Jana Bekešová - 29.10.2020 - úřední deska