Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2019

č. usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
17/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. j. OL/5776/2018 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, jejíž předmětem jsou části pozemkových parcel dotčené budoucí stavbou chodníku (III/2904 Humanizace průtahu – chodníky) s podmínkou, že budou doplněny přílohy. 6 0 0
18/2/2019 ZO projednalo a schvaluje zproštění od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro období 3/2019 – 12/2019 žadateli Liboru Koškovi, bytem Oldřichov v Hájích XXX 6 0 0
19/2/2019 ZO projednalo a schvaluje zproštění od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro období roku 2019 Lence a Petru Nýdrlovým + 2 děti, bytem Oldřichov v Hájích XX. 6 0 0
20/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Investiční záměr Lesů České republiky, s. p. – Správa toků, jehož předmětem je obnova historického rybníka na parcelách č. 1734/1 a 1734/24 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích. Dále ZO souhlasí s budoucí směnou pozemkové parcely ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích, která bude dotčena stavbou rybníka za jiný pozemek stejného určení z vlastnictví Lesů ČR, s. p. 6 0 0
21/2/2019 ZO projednalo a schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1374/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou parcelu č. 220/2 v k.ú Oldřichov v Hájích v budoucím vlastnictví Marka Bíma, bytem Oldřichov v Hájích XXX s podmínkou doplatku rozdílu cen po odečtení nákladů na převod. 6 0 0
22/2/2019 ZO projednalo a schvaluje projednalo a schválilo prodej pozemkové parcely č. 2175/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích žadatelce Simoně Tupé, bytem Oldřichov v Hájích XXX za tržní hodnotu (obvyklou cenu) stanovenou znalcem. 6 0 0
23/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4007839/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, s.s., zastoupené společností Rydval-elektro, s.r.o. se sídlem Lomnice nad Popelkou, plk. Truhláře 114 o věcném břemeni práva umístnit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemkové parcele č. 2085 v k.ú. Oldřichov v Hájích za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,-Kč. 6 0 0
24/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Směrnici pro práci s osobními údaji včetně Přílohy Směrnice pro práci s osobními údaji obce Oldřichov v Hájích č. 1/2019 s podmínkou doplnění odpovědné osoby v čl. 10, bodu 5 směrnice. 6 0 0
25/2/2019 ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky „Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba“ – část IO 05, IO 05.1, IO 05.2 a IO 10, kterým je na základě doporučení hodnotící komise firma EVOSA spol. s.r.o., se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou s nabídkovou cenou 1 489 489,18 Kč bez DPH. 6 0 0
26/2/2019 ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky „SO 302 – Splašková kanalizace“, kterým je na základě doporučení hodnotící komise firma Jostav spol. s.r.o., se sídlem Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou s nabídkovou cenou 649 996,-Kč bez DPH s podmínkou záruky za dílo 60 měsíců.  6 0 0
27/2/2019 ZO projednalo a schvaluje podporu akce „Ukliďme Oldřichov 2019“. Zároveň pověřuje Jiřinu Vávrovou a Radima Šarapatku organizací akce.  6 0 0
nepřijato ZO projednalo a schvaluje připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a pověřuje Jaromíra Tichého vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu. 3 1 2
28/2/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr podání žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství ČR na akci „Oprava hřbitovní zdi“ v minimální výši 30 % uznatelných nákladů a pověřuje starostu obce přípravou žádosti v roce 2020, kde bude vyčíslena i vícepráce za odbornou manipulaci s náhrobky. 6 0 0
29/2/2019 ZO projednalo a schvaluje člena Dozorčí rady Ekocentra Oldřichov v Hájích, o.p.s. pana Ing. Jiřího Huška, bytem Oldřichov v Hájích čp. XXX. 6 0 0
30/2/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr projednat žádost občanů části obce Filipka s Magistrátem města Liberec, odborem dopravy a ověření záměru s projektovou dokumentací akce Humanizace dopravy v obci Oldřichov v Hájích. 6 0 0
31/2/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru obce Oldřichov v Hájích bez připomínek. 6 0 0

Celé znění zápisu ze zasedání zastupitelstva naleznete zde: 2019-02-25_ZO_zápis_anonymizovaný

Starší příspěvek Ukliďme Oldřichov
Novější příspěvek Detektor lži

Související

Finální Asfaltování (čtvrtek 26.11.2020) »

Ve středu 25.11.2020 položila stavba finální asfalt od lesa k železničnímu přejezdu (730 m) a připravila si sjezdy a otočku u Sokolovny. Dnes stavba...

Radim Šarapatka - 26.11.2020 - doprava silnice

Finální asfaltování (středa – sobota 25.-28.11.2020) »

Rekonstrukce silnice se blíží do finále. Už máme v celé délce podkladní stabilní vrstvu i první vrstvu asfaltu. Dle klimatických podmínek začne...

Radim Šarapatka - 21.11.2020 - doprava silnice zastupitelstvo

Mikuláš jinak »

Mikulášská nadílka - letos jinak Vánoční akce jsou bohužel zrušeny. Jediná, kterou je možné uskutečnit, je individuální procházka obcí k Betlému pro...

Jiřina Vávrová - 20.11.2020 - Mikulášská Živo v Hájích

Sběrné místo -panelárna »

Od soboty 21.11.2020 opět otevřeno sběrné místo- panelárna. Pouze soboty.

Jana Bekešová - 18.11.2020 - úřední deska

OZNÁMENÍ – podávání žádostí do změny územního plánu »

OZNÁMENÍ ! Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území obce Oldřichov v Hájích sdělujeme, že do 31. 12. 2020 mohou podávat žádosti na změnu...

Jana Bekešová - 11.11.2020 - úřední deska územní plán

Sběrné místo/ panelárna/ – Uzavřeno do odvolání »

Sběrné místo-/panelárna/ do odvolání uzavřeno, i v  sobotu!!!!!

Jana Bekešová - 5.11.2020 - úřední deska

ZRUŠENÉ AKCE »

Vzhledem k současné situaci se ruší Strašidelný les, Mikulášská a vánoční trhy. Děkujeme za pochopení

Jiřina Vávrová - 29.10.2020 -

Veřejná vyhláška »

Jana Bekešová - 29.10.2020 - úřední deska