Co se do Oldřichovských listů nedostalo ….

Co se do Oldřichovských listů nedostalo ….

  • Martin Hodač
  • 1. března 2019

(článek byl do redakce doručen 19.2. 2019, tedy po uzávěrce)

Vážení spoluobčané,


právě padající teplotní rekordy oznamují, že jaro se blíží a my se budeme brzy těšit z krásné jarní zeleně, která je ve slunečním svitu opravdu úžasná. Oproti tomu noční mrazíky alespoň zapříčiní pomalé odtávání sněhu, od kterého si slibujeme zlepšení zásob spodních vod. Nechť je nám takovýto průběh počasí co nejvíce nakloněn.

Nejsou nám však nakloněny jiné skutečnosti. Všichni jste zajisté zaznamenali, že Česká pošta, s.p. od listopadu loňského roku přestala v naší obci nabízet své služby. Rád bych poznamenal a zdůraznil, že zkratka s.p. za názvem Česká pošta, znamená „státní podnik“. No a slovo státní bych ještě podtrhl. To vše chci vysvětlit. Mám totiž pocit, že je veřejnosti tak trochu podsouván názor, že za rušení poboček pošt na malých obcích si mohou obce sami, protože nechtějí provozovat tzv. pobočky Pošta Partner. No a to je to, co mě irituje a musím se proti tomu ohradit. Skutečnost, že na malých obcích Česká pošta ruší své pobočky je ryze rozhodnutí nejvyššího vedení podniku a příslušného ministerstva, takže rozhodnutí politické, a nám svá rozhodnutí jenom dávají pouze na vědomí, i když se v médiích pak objeví zpráva, „že s obcí bylo projednáno“.

Na celé té záležitosti mi vadí to, že státní podnik nechce poskytovat služby objednané státem na malých obcích, protože nejsou rentabilní a obec ve snaze tyto služby zachovat, aby nedocházelo ke zhoršování kvality bydlení na venkově, tak má tyto služby provozovat za státní podnik a doplácet na ně? Copak stát tu není pro lidi?

Zřízení pobočky Pošta Partner v prostorách úřadu obce budu podporovat, protože my na rozdíl od státního podniku nechceme nechat naše lidi bez této služby, ale přebírat odpovědnost za služby státního podniku, které ještě k tomu zatíží obecní rozpočet minimální tím, že narostou mzdové náklady na nové pracovní místo, to odmítám.

Závěrem všem přeji, aby nám v období předvelikonočního půstu došlo k regeneraci duše i těla, a abychom Velikonoční svátky prožili v plné radosti a hojnosti

Starosta obce Jaromír Tichý

Starší příspěvek Oldřichovské listy č. 51
Novější příspěvek Velikonoce na statku