Projekt  “ AC Ke školce“

Projekt “ AC Ke školce“

  • Jana Bekešová
  • 9. října 2018
  • soubor

OBEC OLDŘICHOV V HÁJÍCH

V letošním roce dokončila projekt pod názvem

„AC Ke školce“

V rámci tohoto projektu byla opravena obrusná vrstva asfaltového povrchu na úseku 210 m místní komunikace okolo bývalé školky včetně doplnění kamenných obrubníků (viz foto). Tento projekt byl podpořen částkou 300 000,-Kč (42,21%) z

DOTAČNÍHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE

OBLAST PODPORY: REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PROGRAMU Č. 2.1 – PROGRAM OBNOVY VENKOVA

DOTAČNÍ TITUL 4 – OPRAVA A VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, MOSTKŮ, ZÁLIVŮ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY, PARKOVIŠŤ

Starší příspěvek Lípa republiky
Novější příspěvek Spadlý strom na komunikaci