Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o stanovení systému  shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů