Smlouvy

Smlouvy

  • Jiřina Vávrová
  • 13. září 2016

Seznam smluv uzavřených obcí Oldřichov v Hájích (s výjimkou smluv o nájmu hrobového místa a smluv o likvidaci domovního odpadu)

Za zpracování a aktualizace zodpovídá Radim Šarapatka (zastupitel obce)