Komise a výbory

Komise a výbory

  • Jiřina Vávrová
  • 1. září 2016

Finanční výbor: Marta Jandová (předsedkyně), Lenka Kosková Třísková, Václav Knespl
Dohlíží na hospodaření obce, projednává návrh rozpočtu a dohlíží nad jeho naplňováním.

Kontrolní výbor: Radim Šarapatka (předseda), Jana Svatoňová, Roman Nýdrle
Dohlíží na plnění přijatých usnesení, na dodržování právních předpisů a na činnost ostatních výborů.

Stavební výbor: Jana Svatoňová (předsedkyně), David Pospíšil, Vladimír Balda
Projednává stavební akce, v nichž je obec dotčeným účastníkem řízení a stavební záměry, které se obce týkají.

Sociální výbor: Lenka Kosková Třísková (předsedkyně), Jana Svatoňová, Jitka Svatušková
Připravuje Vítání občánků, gratulace jubilantům, setkání seniorů,výlety a další akce.

Kulturní a sportovní výbor: Roman Nýdrle (předseda), Radim Šarapatka, Jiřina Vávrová

 

Novější příspěvek Nové zastupitelstvo obce