Co mohu odvézt do sběrného dvora?

Co mohu odvézt do sběrného dvora?

  • Jiřina Vávrová
  • 30. května 2016

Občané Oldřichova v Hájích a místní chalupáři mohou ve sběrném dvoře odevzdat kromě tříděného odpadu také bioodpad (tráva, větve...), velkoobjemný odpad (odpad, který se nevejde do kontejnerů či popelnice: např. skříň, koberec...), elektroodpad (televize, ledničky, baterie...)  a nebezpečný odpad

Do označených sběrných nádob lze třídit: papír, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy a nápojové kartony. Sběrné nádoby pro tříděný odpad jsou kromě sběrného dvora umístěny i na dalších stanovištích v obci (v centru obce naproti obecnímu úřadu, u autobusové zastávky u Sokolovny, pod autobusovou zastávkou u fotbalového hřiště).

Do sběrného dvora nelze odvézt: stavební suť, asfalt, zeminu, strusku, uhynulá zvířata, autovraky a další odpad dle upřesnění obsluhy sběrného dvora.

 

 

 

Starší příspěvek Osvědčení o úspoře emisí
Novější příspěvek Osvědčení o úspoře emisí