Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí

  • Jiřina Vávrová
  • 25. května 2016
Obec Oldřichov v Hájích, Identifikační číslo: 00481483 Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: Emise C02 ekv. 29,572 tun Úspora energie: 666 190 MJ Ing. Zbyněk Kozel generální ředitel EKO-KOM, a.s. V Praze dne 25. 5. 2016 Vypočteno na základě studie: Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, MT KONZULT (2011) osvedceni-o-uspore-2016-v
Starší příspěvek Anketa kompostéry
Novější příspěvek Co mohu odvézt do sběrného dvora?