Článek o plánování návsi

Článek o plánování návsi

Angažovaně offline
http://www.scmagazine.cz/casopis/02-16/angazovane-offline?locale=cs

Hana Chalupská, koordinátorku projektu Občanské oko, Nesehnutí

Oživení návsi unikátní metodou

Náves v Oldřichově v Hájích je prostorem pro velké akce starousedlíků i nově přistěhovalých. Protíná ji však rušná silnice. Výsledkem participativního setkání mělo být architektonické zadání projektu a následná společná realizace návrhu na proměnu tohoto ústředního místa pro setkávání místních. V Oldřichově jsme pro tento účel vyzkoušeli v českém prostředí dosud nepoužitou metodu participativního plánování charrette.

Charrette je nástroj propojující hlavní aktéry a veřejnost při hledání vize pro nově vznikající nebo obnovovanou část sídla. Probíhá jako koncentrované pracovní jednání trvající tři až pět dní. Účastnit se ho mohou všichni, jichž se problém týká. Dohromady pracují na hledání společného návrhu řešení. Proces řídí nezávislí facilitátoři a facilitátorky, což vytváří neutrální půdu pro debatu a zvyšuje důvěru v její výsledek. Charrette má čtyři fáze: první plánovací veřejné setkání, jeho vyhodnocení, společná tvorba a druhé plánovací setkání, které slouží k představení návrhů.

V Oldřichově se první dopolední setkání zabývalo následujícími otázkami: Jaké jsou hodnoty místa? Jaké jsou problémy místa? Jaké jsou cílové aktivity místa? Jaký by měl být cílový charakter místa? Expertní tým v průběhu odpoledne vyhodnotil jeho výsledky, tj. připravil tabulky s výstupy seřazenými podle prioritních bodů a seskupil výroky, které se shodovaly nebo byly významově podobné. Večer pak proběhlo setkání s účastnicemi a účastníky, kteří projevili zájem o společnou tvorbu.

Další víkend experti vytvořili v zázemí obecního úřadu ateliér, zpracovali limity území a projekty ve stavebním řízení a zrekapitulovali výsledky prvního veřejného setkání. Po mapování terénu vznikly tři architektonické návrhy, které se následující den opět představily veřejnosti. Polovina příchozích se na vlastní žádost rozhodla vytvořit vlastní návrh. Druhá skupina diskutujících se pokoušela z tří připravených variant vytvořit tu nejvhodnější kombinaci. Obě skupiny následně představily své finální verze. S veřejností se konkrétně projednávaly detaily řešení vodní nádrže, zeleně či hledání dominanty návsi. Přes noc experti opět pracovali na finálních variantách řešení a ve spolupráci s místními vyhodnotili na základě pozitiv a negativ tři konkrétní verze.

Ze 730 obyvatel se zapojilo 50 – většinou novousedlíků, a co se věkového rozložení týče, spíše mladých lidí. Nepodařilo se tedy oslovit reprezentativní vzorek obyvatel. Rekonstrukce návsi však nyní probíhá pod záštitou a za osobní účasti zastupitelů a zastupitelek. Na základě výsledků hodnocení tří variantních řešení zpracují experti finální návrh. Ten by měl zakomponovat prvky, které byly pozitivně ohodnoceny a získaly nejvíc prioritních hlasů a zároveň vytvoří koherentní koncepci prostoru. Výsledek by měl také vymezit úpravy, které by se daly zrealizovat ještě letos, a ty, které budou muset počkat. Obec si tedy bude moci vytvořit plán realizací a začít se na ně připravovat.

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.